Artikler

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Her finner du artikler som utfyller oversikten over helsefarer i vårt moderne miljø. De fleste artiklene er publisert i norske aviser eller tidsskrifter i perioden 1989-1998.

En naturlig løsning for et sykt helsevesen

Hvordan organsieringen av helsevesenet gjør oss syke. Ideer om en omorganisering som vil løse problemet med behandlings- og sykehuskøer.  Om fritt helsevalg, subsidiering av friskhet istedenfor sykdom, og likestilling av skolemedisin og alternativ medisin. (Leder i NFHMs Sommerbrev 97) Les.

Brundtlandregimets institusjonaliserte miljøløgner

Nordmenn er trolig verdens mest forurensningsskadde befolkning. Hva gjør at vi har verdens høyeste hyppighet at nesten alle moderne miljørelaterte helseproblemer.  (Leder i NFHMs Vinterbrev 98) Les.

Sannhetens forvandling på vei mot avisoverskriftene

Et eksempel på hvordan kreftfaren ved høyspentledninger dekkes over av forskere og aviser. Spørsmål om legemiddelbransjen skjuler årsaken til sykdom for å opprettholde medisinsalget. (Leder i NFHMs Sommerbrev 98) Les.

Sunt og slankende helsefett...

Hvordan livsviktige essensielle fettsyrer   systematisk fjernes fra industrialisert mat fordi de harskner og gir varene redusert holdbarhet. Muligens er mangel på omega 3 og 6, og ikke fet mat og lite mosjon, årsak til fedme og fettrelaterte sykdommer . (Leder i NFHMs Høstbrev 98) Les.

Astma og allergi skyldes muligens felt fra strømnettet

Observasjon av at astma og allergi ser ut til å oppstå ved en kombinasjon av et allergen og felt fra strømnettet. Resultater fra utmåling av 100 miljøfaktorer rundt syke mennesker. Diskusjon av en mulig virkningsmekanisme. (Refusert tre ganger fra Tidskrift for den Norske Lægeforening) Les.

Radonfaren er muligens en bløff

Hvordan radon brukes til å oppnå en billig miljøprofil, mens andre helsefarer som muggsoppsporer i luften, felt fra strømnettet, og avgassing fra syntetiske bygningsmaterialer, overses.  (Innlegg i Aftenposten) Les.

 

 Tilbake Hjem Neste 


Blir du friskere av
noen uker her?

Ukesleie av leilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc Testleilighet Gran Canaria