Anerkjente og mulige miljøfarer
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Anerkjente og mulige miljøfarer

"Føre var" prinsippet

Ved miljøutmålingene anvendes "føre var" prinsippet. Indikasjoner på skader knyttet til endringer i menneskets naturlige miljø betraktes som farlige inntil de er bevist ufarlige. Tvilen kommer ikke forurensningen til gode.

Beviselige farer

Langtidsvirkninger av små, daglige miljøbelastninger er vanskelige å bevise vitenskapelig. Anvendelsen av "føre var" prinsippet begrunnes med erfaringene fra bl.a. løsemiddelskadene, bruken av DDT, forurensningen med kvikksølv, asbestskadene, etc. Erfaring viser at det ofte tar 20 år fra skadevirkninger påvises til helseskadelige produkter forsvinner.

Kjente miljøfarer

Det finnes både anerkjente og sannsynlige miljøbelastninger med dagens boliger. Blant de anerkjente belastningene er skadelige gasser fra bygningsmaterialer, radongass, støy, asbest, mikroorganismer, forurenset drikkevann, dårlig ventilasjon, m.m.

Mulige miljøfarer

I tillegg fokuseres det på mulige farer som for eksempel nærliggende høyspentledninger, mobilmaster og radarer. En rekke forskningsarbeider sannsynliggjør skadevirkninger. De samfunnsøkonomiske konsekvensene ved å anerkjenne dette er enorme, og myndighetene velger stort sett å avvise eller bagatelliserer slike farer./p>

Myndighetene

Det er gjort oppmerksom på hvilke miljøbelastninger som myndighetene avviser.

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 


Blir du friskere av
noen uker her?

Ukesleie av leilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc Testleilighet Gran Canaria