Forbruk og belastning fra egen forurensning
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Forbruk og belastning fra egen forurensning

Forurensning og eget forbruk
Din forurensningsbelastning er i stor grad et resultat av ditt eget forbruksmønster. Forurensning kommer ikke opp fabrikkpipene, gjennom lufta, og inn vinduet. Den stammer fra de varer du kjøper og tar med inn i ditt innemiljø.

 

Innemiljøet
Opptak av fremmedstoffer
Varene du kjøper, inkludert bygningsmaterialer, avgir gasser til innemiljøet. Kun på spesielle steder er utendørs forurensing av vesentlig betydning. Mat er av begrenset viktighet når det gjelder opptak av fremmedstoffer. Det antydes at opptil 90% av fremmedstoffene i kroppen tas opp fra luften vi puster inn. De resterende 10% tas opp gjennom mage/tarm og huden.

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 


Blir du friskere av
noen uker her?

Ukesleie av leilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc Testleilighet Gran Canaria