Forskning og troverdigheten til forskningen
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Forskning og troverdigheten til forskningen

Kjøp av forskning
Medieomtale

En bør være kritisk til forskningsresultater, spesielt de som slås opp i media. Resurssterke grupper kan kjøpe forskningsrapporter som passer deres interesser. De kan også indirekte kjøpe seg mediaomtale av resultatene. Dette gjøres av staten, næringslivet, og interesseorganisasjoner. Ofte er det enkeltindividers helse og miljøet generelt som blir skadelidende.

Helsefarer ved bruk av alkohol

Et relativt uskyldig eksempel er forskningen på alkohol og helseskader. Pga. sosiale problemer knyttet til alkoholisme ønsket avholdsinteresser forskning som viste helseskader fra alkohol. Forskningsrapportene påviste skrumplever, hjerneskader, fosterskader hos gravide, m.m. Ut fra disse forskningsrapportene ble det konkludert med at alkohol bør unngås.

Bedret helse ved bruk av alkohol

De siste årene har vinprodusentene bestilt forskning som skal vise det motsatte. Forskningsrapportene viser mindre hjerte- og karsykdommer og økt levealder hvis en drikker et par glass vin om dagen. Det konkluderes med at et moderat daglig inntak av vin er ønskelig.

Forskning misbrukes
Løsemidler i vannbasert maling

I begge tilfeller misbrukes forskningsresultater til å trekke mer omfattende konklusjoner enn det er grunnlag for. Slikt misbruk av forskning er omfattende i miljø- og helsesammenheng. Et eksempel er malingsprodusenter som kjøper forskning på mengden løsemidler i vannbasert maling. Dette er minimalt. Produsentene underslår at vannbasert maling inneholder helsefarlige kjemikalier som ikke er løsemidler. Malingen markedsføres som miljøvennlig.

Hvem har betalt for en undersøkelse
Miljømerker ikke troverdige

Når en vurderer troverdigheten til en forskningsrapport, må en se på hvem som har betalt og utført undersøkelsen. Hvis f.eks. sponplateindustrien har betalt en undersøkelse som konkluderer med at sponplater er miljøvennlige, bør rapporten gis liten vekt. Også miljømerker som Svanemerket og lignende kan i stor grad kjøpes. Naturvernforbundet har trukket seg fra gruppene som tildeler slike miljømerker.Tidvis har listen med Svanemerkede bygningsmaterialer lignet på listen over produkter denne rapporten advarer mot.

Kjøp av uriktige testresultater

 

Direkte feilaktige testresultater kan også kjøpes. I 1977-80 undersøkte det amerikanske miljøverndepartementet 82 laboratorier som testet sprøytemidler i forhold til kreftfare, fosterskader, skader på sentralnervesystemet, etc. Tjuefem av laboratoriene forfalsket bevisst resultatene. Et laboratorium leverte feil data om kreftfare i 99% av sine undersøkelser. Trolig var disse testene grunnlag for at f.eks. sprøytemiddelet Round-Up ble godkjent i Norge.

Omfattende fusk innen forskningen

For å få forskningsoppdrag må forskerne ofte strekke konklusjonene i den retning oppdragsgiveren ønsker. I en anonym spørreundersøkelse vedgår hver 10. medisinske forsker her i landet å ha brutt forskningsetiske retningslinjer. Over 50% kjente til mindre alvorlig fusk, og 22% kjente til alvorlig fusk. (Aftenposten,24.10.95) Et stort antall medisinske forskningsprosjekter avbrytes under veis fordi foreløpige resultater ikke er som ønsket.

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 


Blir du friskere av
noen uker her?

Ukesleie av leilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc Testleilighet Gran Canaria