Helse, miljø og sikkerhet. HMS og årsaker til sykdom og sykefravær.
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Helse og miljø som årsak til sykdom

Helsefarer

Astma, allergi, diabetes, depresjoner

Denne rapporten inneholder informasjon om helsefarer i vårt moderne miljø. Informasjonen er basert på over 25 års utmåling av miljøfaktorene rundt syke mennesker.  En av målsetningene har vært å finne årsaken til at Norge har verdens høyeste hyppighet av astma, allergi, diabetes 1, beinskjørhet, kroniske tarmbetennelser, lysavhengige depresjoner, og enkelte raskt økende kreftformer. Både boliger og arbeidsmiljø er målt.

Weboversikt

Kapittel 1 gir generell informasjon om helse og miljø. I kapittel 2 forklares miljøfaktorene som kan være årsak til helseproblemene punkt for punkt. Kapittel 3 gir generell informasjon om beskyttelsestiltak. Til slutt finner du en ordliste og en omfattende litteraturliste. Bruk Neste-knappen nederst på hver side for å bla deg gjennom rapporten.

Referanser

Rapporten er basert på publisert forskning og populariserte artikler, samt 25 års praktisk erfaring innemiljømålinger. Målingene er primært utført i boliger hvor beboerne har helseplager hjemme, men blir friskere ved opphold utenfor boligen. Referanser angis som f.eks. (Navn, 2013) og spesifiseres etter hvert underkapittel.

Utmåling av innemiljø

Målinger av av innemiljø i boliger og kontorer utføres av flere firmaer. Syntax a.s tilbyr nå utmåling av alle miljøfaktorene beskrevet i denne rapporten. De utarbeider en 10 siders tilstandsrapport, samt forslag til tiltak. Målingen tar 4-5 timer i boligen pluss etterarbeid. Tjenesten kan utføres på kveldstid og er tilgjengelig på Østlandet. Priser ligger på kr 2600-4900 + kjøring + mva. Målingen er mest nyttig hvis noen opplever mindre plager ved opphold utenfor boligen. Ved typiske innemiljøplager som f.eks. astma, allergi, tretthet, søvnproblemer, etc. er også målingen fornuftig.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Firmaer kan benytte målingene som en del av sitt arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Et slik HMS tilbud til ansatte med høyt sykefravær, er ofte god økonomi hvis den ansatte er motivert for dette. Både bolig og arbeidsmiljø kan måles ut. Rimelige tiltak kan ofte redusere den ansattes sykefravær.

 

 Hjem Opp Neste 


Blir du friskere av
noen uker her?

Ukesleie av leilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc Testleilighet Gran Canaria