Tiltak mot problemer med inneklimaet
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Tiltak mot problemer med inneklimaet

Miljø og bolig
Utendørs forurensning

Tiltak i din egen bolig kan både motvirke helseproblemer og bidra til redusere utendørs forurensning. Vi oppholder oss ca. 90% innendørs. Ved å åpne vinduet kjenner du at luften nesten alltid er bedre ute. Unntaket er stort sett noen få svært trafikkutsatte steder.

Enkle tiltak

Allment aksepterte oppfatninger av miljø- og helseproblemer er ofte feilaktige eller ufullstendige. Kunnskap om hvor enkelt miljøvern kan være, mangler. Du kan trolig øke din livskvalitet og forebygge sykdom med enkle tiltak. Nøkkelen ligger i å skaffe seg korrekt informasjon som motvekt til alt som markedsføres som miljø- og helseriktig. Det kan være forskjell på det som er helsemessig gunstig og det som er miljømessig gunstig ut fra hensynet til klimaendringer, energisparing og resirkulering.

Inneklima og kosthold

Flere grupper legger stor vekt på helse, inneklima og kosthold. Disse er friskere og lever lengre enn gjennomsnittet. Adventistene er trolig den gruppen det er forsket mest på. Både amerikanske og norske undersøkelser antyder 6 års økt levealder.

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 


Blir du friskere av
noen uker her?

Ukesleie av leilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc Testleilighet Gran Canaria