Økonomi styrer fokuseringen på miljø
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Økonomi styrer fokuseringen på miljø

Radon kontra høyspent

 

Økonomi styrer miljøfokuseringen i større grad enn de fleste er klar over. Et godt eksempel er håndteringen av radon kontra høyspentledninger. Myndighetene fremstiller radon som et alvorlig helseproblem, mens høyspentledninger avvises som "ikke bevist farlige".

Kostnadene ved miljøproblemer

 

Vitenskapelig er helseskader fra høyspentledninger bedre dokumentert enn skadevirkninger fra radon. Forskjellen ligger i at radonproblemet ikke medfører kostnader for staten eller næringslivet. Helsefarer knyttet til høyspentledninger og elektrisk utstyr har enorme økonomiske konsekvenser.

Radonproblemet skapt av Reagan

 

Ifølge Scientific American ble radonproblemet skapt under en av gjenvalgskampanjene til Ronald Reagen. Reagen hadde behov for å bedre sin miljøprofil. Radon ble valgt som miljøsak fordi dette ikke hadde konsekvenser for staten eller næringslivet. Fire senere forskningsrapporter har ikke greid å påvise helseskader fra radon. (Scientific American,1994)

Radon trolig ufarlig

 

Etter dette har også en stor finsk undersøkelse tilbakevist de påståtte helsefarene ved radon. En forsker ved Statens Strålevern kommenterer likevel undersøkelsen med at dette ikke forandrer grunnlaget for norsk radonpolitikk. (Aftenposten,18.7.96)

Vurdering av flertydige forskningsresultater

 

Resultatene fra forskning på radon etter dette er ikke entydige. Noe undersøkelser påviser helseskader, mens andre ikke finner noen sammenheng. Situasjonen tilsvarer således forskningen på helse og høyspentledninger. Offentlige konklusjoner er derimot helt forskjellige. Det er derfor fornuftig å vekte eksisterende forskningsresultater mot de økonomiske konsekvensene. Dette gir trolig det beste grunnlaget for beslutninger om hvordan en skal forholde seg til mulige helsefarer.

Referanser:

"Radon's risks", 1994. Scientific American, August.

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 


Blir du friskere av
noen uker her?

Ukesleie av leilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc Testleilighet Gran Canaria