Norge har Europas dårligste helseutvikling
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2015
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Norge har Europas dårligste helseutvikling

Levealder

Norge hadde etter at vi begynte å bygge tette hus med mye kunststoffer Europas dårligste utvikling i levealder. (Aftenposten, 22.11.94) Fra tidligere å være blant de ledende, sank vi nede på en 10. plass forbigått av land som bl.a. Malta og Italia. Norge var også det OECD land som bruker minst pr. hode til miljøvern. Effektiv tiltak mot røyking og fjerning av transfett fra maten har nå gitt økt forventet levealder, men Norge ligger fremdeles rundt en 10. plass i Europa.

Helse og økonomi

Økningen av stress- og helseproblemer er så stor at samfunnet ikke lenger har økonomi til å behandle folk. Dette resulterer i bl.a. sykehuskøer. Noe av kostnadene skyldes nye og ressurskrevende behandlingsformer og at gjennomsnittsalderen til befolkningen har økt.

Helse og miljø
Allergi

En del skyldes også miljøproblemer. For eksempel er helseutgiftene pr. hode i Oslo 50% høyere enn resten av landet. (Aftenposten,16.11.89) Allergi er trolig en forurensningssykdom. De siste tiårene har antall allergiske barn i Oslo øket fra 1% til 45%. Ca 5% has astma. Kreft øker med 2-3% pr år selv om svært mange har sluttet å røyke. Hver 5. person har reumatiske plager. Depresjoner rammer 15%. Mange har problemer med å få barn.

Diffuse sykdommer

Vanedannende medisiner

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder bruk av medisiner mot diffuse plager. I 2013 fikk 900 000 nordmenn et eller flere farlige vanedannende legemidler, særlig sovemedisin, smertestillende eller beroligende midler. (Aftenposten, 01.03.2015). Det brukes derimot relativt lite på for eksempel nye og svært dyre kreftmedisiner.

Immunsystemet

Allergi, reumatisme, betennelser i muskler, kronisk tarmbetennelse, og en del andre nye sykdommer skyldes at immunforsvaret feilreagerer. Forurensning mistenkes for å være medvirkende. Statistikk over diffuse sykdommer er mangelfull, men Norge ser ut til å være blant de land i verden som har høyest hyppighet av slike helseskader.

Nervesystemet

Nervesystemet er trolig mest utsatt for forurensningsskader. Endringer kan påvises etter forurensningsnivåer som forekommer innendørs ifølge Worldwatch Institute. Barn og ungdoms intelligens ser ut til å være redusert noe de siste årene. Testosteronnivå hos menn i alle aldre er redusert de siste årene.

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 


Blir du friskere av
noen uker her?

Ukesleie av leilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc Testleilighet Gran Canaria