Ernæring og kosttilskudd ved sykdom
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M.Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Ernæring og kosttilskudd ved sykdom

Kosthold og sykdom

Mange sykdommer kan begrenses eller kureres ved forbedret  kosthold. Kvalitet og næringsinnhold i moderne mat er redusert. Intensivt jordbruk, industrialisering og konservering har vært de sentrale målsetningene.

Moderne mat

Konservert mat har redusert innhold av næringsstoffer. Anbefalt daglig dose av vitaminer og mineraler bygger ikke på tung vitenskapelig dokumentasjon. (Ali,1995) Dosene er generelle og er ikke tilpasset forskjellige sykdomstilstander. Etter mange års fortielse, ser det f.eks. ut til at økt D-vitamin inntak anerkjennes som sykdomsreduserende.

Kosttilskudd

 

Vitaminer og mineraler

Selv om en unngår all industriell mat, kan kosttilskudd være aktuelt. For eksempel er de livsviktige omega 3 fettsyrene systematisk avlet bort fra korn. Dette er gjort fordi fettsyrene raskt harskner og ødelegger kornets holdbarhet. (Erasmus,1993). Korn brukes som dyrefor og i større og større grad som fiskefor slik at omega 3 også fjernes fra fisk og kjøtt. I industriell mat raffineres fettsyrene bort. Omega 3 tilskudd har hjulpet mange til bedre helse.

Statelige råd om kost
Overvekt og fett

Mange mener statelige ernæringsråd legger mest vekt på jordbrukets og næringsmiddelindustriens interesser. Det har f.eks. vært vanskelig å få fokus på at hurtigopptagelige karbohydrater, ikke fett, er hovedårsaken til overvekt. Karbohydratene i f.eks. hvete, poteter og sukker øker insulinnivået som igjen blokkerer fettforbrenningen. Overvekt øker faren for diabetes og hjertesykdom.

Vitaminer og mineraler

Legemiddelindustrien diskrediterer vitaminer, mineraler og naturmedisin fordi slike produkter ikke kan patenteres. Inntektsmulighetenen blir således beskjedne. Dette betyr ikke at alle kosttilskudd er gunstige for alle. Alt som har en helsemessig virkning, kan også ha bivirkninger. For eksempel ser det ut til at C-vitaminer øker plagene til reumatikere. Legeutdannelsen inneholder nesten ikke ernæringskunnskap. Under adresser listes enkelte leger og naturmedisinere som anbefales.

Kostholdsinformasjon

Denne rapporten går ikke ytterligere inn på kosthold. For forslag til kostholdsendringer, kosttilskudd, og naturmedisinsk behandling henvises til "Encyclopedia of natural medicine". Se nedenfor. Her beskrives vanlige sykdommer og vitenskapelig dokumenterte behandlingsforslag. Det finnes mange andre kilder, men det er dessverre også blitt mye useriøst innen alternativ medisin.

Referanser:

Murray, M. 1990 "Encyclopedia of natural medicine", Optima, London
Ali,M. 1995 "RDA - rats, drugs and assumption", LifeSpan, N.Y.
Erasmus, U. 1993 "Fats that heal, fats that kill", Alive Books, Canada

Adresser:

Aud Aardal, Røykenvn 70, 1386 Asker 66 78 75 40 (Akupunktur, soneterapi)
Balderklinikken, Lege Anna Katrine Ljøgodt, Munchsgt 7, 0165 Oslo. Tlf 08890
  (Allergier, kosthold, naturmedisin)
Eva Langfeldt, Åsenvn 1, 1400 Ski. 92 49 88 05 (Homeopati og generell helsekunnskap)
Hanne Beate Halseth, Asnestoppen 7, 3222 Sandefjord. 99 74 58 59 (Kostholdsveiledning)
Irene Korsmo, Clinic1, Rådmann Halmrasts vei 9, 1337 Sandvika. 67 56 40 00 (Homeopati)
Jens Veiersted, Nutriterapi as, Bogstadveien 35, 0366 Oslo. 916 51 800
  (Kostholdsveiledning)
Kilden Helse, Lege Roald Strand, Bogstadveien 35, 0366 Oslo
  (Miljømedisin og ernæring)

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 

Ukesleie av ferieleilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc