Vannårer og jordstråling
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Vannårer og jordstråling

Vannårer
Kreft og reumatisme

Troen på at vannårer og annen jordstråling påvirker oss, har overlevd i årtusener. Hvis en sover på vannårer, tror mange dette kan resultere i søvnproblemer, redusert allmenntilstand, reumatisme og kreft.

Ønskekvist

kvistgjengere

Enkelte mennesker mener å kunne påvise vannårene med ønskekvist, søkevinkler, pendler, etc. Interessen for jordstråling går i bølger, mye avhengig av ukebladtrender. Strålingen er ikke dokumentert vitenskapelig. Fysisk Institutt ved Universitetet i Oslo hadde likevel hatt ønskekvist som tema for undervisning en periode.

Mulig forklaring

Muligens kan vannårefenomenet forklares naturvitenskapelig. Friksjon mellom bakken og luft i bevegelse gir et statisk elektrisk felt rundt jorden. Dette er grunnlaget for lynnedslag. Det er flest lynnedslag i varme strøk, og strømmen følger i stor grad vann- og metallårer nordover. Slik jordstrøm er et velkjent fenomen i forbindelse med telefonkabler, oljerørledninger, etc.

Lynnedslag
Radiostøy

Hvert sekund er det ca 100 lynnedslag totalt på jorden. Lynnedslag skaper kraftige radiofrekvente signaler. I tordenvær merker du dette som smell i radio og TV. Virkningen fra lynnedslag over hele verden er målt som jordstrøm så langt nord som Svalbard.

Radiostråling

 

Schumanresonanser

Muligens er det elektromagnetiske fenomen knyttet til strøm i vannårene som gir helseproblemer. Vann- og metallårene har lavere elektrisk motstand enn jordskorpen forøvrig. Radiofrekvente signaler fra lyn skaper resonanser ved 7.8, 14, 20, 26, og 32 Hz. Signalene forsterker seg selv etter å ha gått jorden rundt. Frekvensene kalles Schumanresonanser og kan påvirke mennesker. (Pobachenko,2006. Mulligan,2012) Hjernebølgene (EEG) endres.

Målemetode

For å påvise vannårefenomenet skal deres elektriske ledeevne kunne utnyttes. Signalene som måles, er ikke fra lynnedslag, men fra en nærliggende ultrakortbølgesender. En retningsbestemt antenne mot jorden vil vise hvor signalstyrken endres kraftig. Hvis flere målinger viser en årelignende form, kan dette være en indikasjon på en vann- eller metallåre. Punkter med pulserende signal regnes også som uheldig.

Hva som måles

Merk at denne metoden ikke måler den såkalte jordstrålingen. Idag vet ingen sikkert hva jordstråling er og om den finnes. Muligens kan menneskeskapt radiostråling som ledes via vannåren også utgjøre en helserisiko.

Usikkerhet

Målemetoden innebærer betydelig usikkerhet, men er den beste som er tilgjengelig. Presisjonen regnes som høyere enn for ønskekvist, pendel, søkevinkler, etc. Når erfarne ønskekvistgjengere uavhengig av hverandre skal påvise vannårer, spriker resultatene kraftig.

Irritasjonssoner

I tillegg til vannårer skal jorden omsluttes av flere rutenett. Det mest kjente kalles Hartmann-gitteret. Rutene skal være ca 2.80 x 1.85 meter i Sør-Norge. Gitteret følger himmelretningene. Nord-syd avstanden er 1.85 meter. Et annet gittersystem, kalt Curry, bruker de samme punktene, men med diagonale linjer. I Tyskland er det rundt 30 lignende påståtte fenomener.

Krysspunkter

Krysningspunktene skal i følge kvistgjengere være usunne å sove på. I enkelte av punktene skal det kunne måles meget svake forstyrrelser i jordmagnetfeltet, dårlig radiomottak i ultrakortbølge området, og svakt øket gammastråling.

Solvind

En annen teori knytter jordstrålingen til partikkelstråling fra solen og avvik i jordmagnetismen. Interferens fenomener, f.eks. knyttet til forskjellen mellom geografisk og magnetisk nordpol, kan muligens gi opphav til fenomener som Hartman-gitteret.

Hudmotstand og blodsukker

En annen, men også usikker indikasjon på jordstråling kan en få ved å måle den elektriske motstanden i huden på forskjellige soveplasser. Også alternativ medisinske målinger av blodet etter noen uker på forskjellige soveplasser skal kunne gi nyttig informasjon. Potteplanter skal visstnok vokse langsomt på belastede steder.

Kvistgjengere

Det kan være interessant å la forskjellige kvistgjengere vurdere huset. Hvis de uavhengig av hverandre påviser irritasjonssoner på samme sted, har man en god indikasjon på at soveplassen ikke bør være på dette stedet. La alltid kvistgjengerne gå utenfor huset først og uten å vite sengens plassering. Benytt helst kvistgjengere som jobber sammen med vannborere. Dette er den beste garantien for å unngå de mest useriøse.

Useriøse kvistgjengere

Mange useriøse kvistgjengere, magnetterapeuter, m.m. forsøker å tjene penger på jordstråling. Disse hevder alltid at det er vannårer under sengen og at eneste løsning er å kjøpe tvilsomt skjermingsutstyr av dem. Mange blir lurt for både tusener og titusener av kroner. Det er lenge siden alternativ medisin bare var drevet av idealister.

Inkonsistente målinger
Alternativ medisin

I et tilfelle bestilt en syk kvinne 7 kvistgjengere til å undersøke samme stedet. Alle påviste jordstråling under sengen selv om denne ble flyttet for hver gang. (Maes,1990) Vær også kritisk til alternativ behandlere som stiller skråsikre diagnoser som jordstrålebelastet, Hartmannbelastet, Currybelastet, etc.

Skjermingsutstyr

Titalls meter med stein og jord ser ikke ut til å stanse jordstrålingen og det er lite sannsynlig at noe annet kan skjerme den. Ikke kjøp jordstråleskjermer, stråleresonatorer, kobbertepper, syvstjerner, etc. Dette er stort sett useriøst. Markedsføringen bruker ofte et kvasivitenskapelig språk som kan imponere folk uten fagkunnskap. Det henvises også til forskere og forskningsrapporter som ikke eksisterer.

Blindtester mulig

Hvis produktene virker, vil det være mulig å påvise dette i reproduserbare doble blindtester. Spør etter slike tester utført av en uavhengig tredjepart etter en reproduserbar metode. Legg minimal vekt på historiene om at enkeltpersoner er blitt friske som presenteres av selgerne selv og ukeblader.

Bytt soveplass

Ved degenerativ sykdom eller vedvarende uopplagthet anbefales det å prøve ut andre soveplasser. Merk at selgere av skjermingsutstyr vil bruke ønskekvisten til å bevise at alle alternative soveplasser også er belastet.

Placebo

Mange hevder å ha opplevd bedring etter kjøp av skjermingsutstyr. Etter en tid kommer plagene tilbake. Selgeren hevder da at utstyret er oppladet eller lignende og prøver å selge noe nytt. Uten å hevde noe med sikkerhet, er det rimelig å stille spørsmål om bedringen er en ren placebo effekt.

Norsk dobbelt blind undersøkelse av skjermingsutstyr

Foreningen Skepsis utfordret en selger av skjermingsutstyr til å bevise sine evner i kontrollerte doble blindforsøk. Kvistgjengeren var lege og hadde vært mye omtalt i media. Opplegget gikk ut på at kvistgjengeren skulle avgjøre om et skjermingsprodukt var installert eller ikke ved hjelp av ønskekvist eller søkevinkler. Etter en serie av forsøk var konklusjonen at kvistgjengeren ikke greide å påvise om skjermingsproduktetet var installert. (Manne,1992)

Tysk forsøk med ønskekvist

I Tyskland er det gjort omfattende vitenskapelige undersøkelser av påvisning av vannårer med ønskekvist. Over 10.000 enkelteksperimenter ble utført. Av de som hevdet å kunne påvise vannårer feilet 99% i kontrollerte forsøk. Den gjenværende 1% påviste sannsynligvis vannårene. (Wohnung+Gesundtheit, 1989) Egne instrumentmålinger kan muligens falle sammen med målingene til eldre kvistgjengere som har jobbet med å finne brønner.

Plassering av nye hus
Dyr
Trær

For nye hus kan en gjenoppta tradisjonen med å bruke husdyr til å bestemme hvor huset og soveplassen skal ligge. Dyrene skal legge seg på strålingsfrie steder for natten. Katter derimot ser ut til å tiltrekkes av belastede steder. Maurtuer, trær med kreftkuler, lave og skjevt voksende trær, og lite vegetasjon regnes som andre indikasjoner på jordstråling.

Usikkerhet

Det er stor usikkerhet knyttet til jordstrålingsfenomenet. Hvis jordstråling finnes, er det et naturfenomen vi alltid har hatt. Det er sannsynligvis ikke årsak til de mange moderne helseplagene som følger vestlig levesett. Egne erfaringer tilsier at det ofte viser seg å være menneskeskapte lavfrekvente magnetiske felt på steder folk mistenker for å være vannårebelastet.

Litteratur:

Kraus,W. 1986 "Miljøhus", Eiksten Forlag, 4532 Øyslebø
Hartmann. 1976 "Krankheit als Standortproblem", Heidelberg
Kønig,HL. 1975 "Unsichtbare Umwelt", Eigenverlag H.L.Kønig
Manne, R. 1992 "Gud var ikke rørlegger", Skepsis, 3
Thorndal,U. 1985 "Jordstråling", Chr. Eriksens Forlag, Danmark

Adresser:

Terra Control a.s, Rødskrubben 2, 3157 Barkåker. 33 33 25 50
  (Geomagnetiske målinger)
Walter Kraus, Eiksten Forlag, 4532 Øyslebø 38 28 77 80 (Ønskekvistmålinger)

Referanser:

Pobachenko, SV. 2006. "The contingency of the parameters of the
  electroencephalograms of the human brain and electromagnetic
  fields of the Shuman resonator as judged from monitoring studies",
  Biofizika. May-Jun.
Maes, W. 1989 Erdstahlen? Der Wunchelrutenreport", Wohnung+Gesundheit, 10
Maes, W. 1990 Stress from current and radiation", Lecture notes, Schorlemer
  str. 87, D-4040 Neuss 1, Tyskland
Mulligan BP. 2012. "Experimental simulation of the effects of sudden increases in
  geomagnetic activity upon quantitative measures of human brain activity:
  validation of correlational studies." Neurosci Lett. May 10.

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 

Ukesleie av ferieleilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etcUopplagt hjemme - frisk borte?