Lys, søvnproblemer og depresjoner
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Lys, søvnproblemer og depresjoner

Belysning

Lys er viktigere for trivsel, opplagthet og døgnrytme enn allment antatt. Ikke bare lysmengde, men også lyskvaliteten er viktig. Sollys har for eksempel en helt annen innvirkning enn lysstoffrør. Generelt har man ikke fått kunstig lys til å virke inn på samme måte som naturlig lys.

Sol
Naturlig lys
Naturlig UV lys

Sollys gir varme, velvære, og brun hud. D-vitaminer produseres i huden. Kolesterolnivået reduseres. Det er en målsetning å få mest mulig av utelyset inn i boligen. Vindusglass av kvarts som slipper inn det ultrafiolette lyset, anses som en fordel. Naturlig lys fra peis, stearinlys, og månen skaper også trivsel. Slike svake lys om kvelden bidrar til en naturlig døgnrytme.

Lyspæretyper

 

Lyspærer, sparepærer eller LED lys
Gamle lyspærer med gulaktig lys er gunstige for døgnrytme. Sparepærer og lysstoffrør bør unngås, spesielt om kvelden. LED pærer med varm fargetemperatur er bedre.

Kunstig lys
Døgnrytme
LED-lys

Lyset fra glødelamper ligner mest på utelys, men er vesentlig svakere. Det har et jevnt og fullstendig fargespekter tilsvarende regnbuen. Lysstoffrør har et ufullstendig fargespekter. De blinker også 50 ganger i sekundet. Døgnrytmen forstyrres, spesielt ved bruk av lysstoffrør om kvelden. LED lys med gulaktig fargetone er det beste alternativet til lyspærene som EU forbyr.

Lysstoffrør og sparepærer
Fullspektrede lysstoffrør

Lysstoffrør frarådes brukt både i boliger og på arbeidsplasser. De nye såkalte sparepærene er mest ugunstig. Fullspektrede lysstoffrør er ikke fullspektrede, men trolig noe bedre enn vanlige lysstoffrør. Lavvolt halogenpærer er fullspektrede. Både lysstoffrør og transformatoren til lavvoltlamper gir kraftige lavfrekvente magnetiske felt. Lyspærer og LED lys gir nesten ikke slike felt. Enkelte LED lyspærer gir mye radiofrekvent stråling.

LED lys

Et EU-direktiv forbyr vanlige lyspærer for å spare energi. Først fjernes de matte pærene med størst wattstyrke. Energisparingen i Norge hvis man ikke har varmepumpe er beskjeden fordi lyspærer bidrar til oppvarming i den mørke årstiden. Miljøregnskapet blir trolig negativt hvis en tar med at sparepærer og lysstoffrør er miljøfarlig avfall. LED-pærer er et bedre alternativ, og teknologien forbedres raskt. 240 Volt LED-pærer med vanlig sokkel gir ikke lavfrekvente magnetiske felt av betydning. Lyset er fullspektret og tilbys med en gunstig gulaktig fargetemperatur. Wattstyrken forbedres etter hvert.

Lys og trivsel

Intuitivt oppfattes lysstoffrør som mindre behagelig enn glødelamper. Alle lyskilder med ufullstendig spekter kan med fordel unngås, inkludert utendørs gatelys, neon, plantelys, etc. Belys TV og dataskjermer godt slik at øyet ikke kun utsettes for de lysfrekvensene som skjermene sender ut. Vær også forsiktig med fargede brilleglass.

Arbeidslys
Øye og nakkespenning

For lite lys til arbeidet kan gi øye- og nakkespenninger som igjen medfører hodepine og tretthet. Stol på øynene dine når det gjelder å vurdere lysmengde, men gjør en bevisst vurdering av forholdene. Vurder om reflekser eller kraftige kontraster er et problem. Sjekk synet hvis du stadig opplever mangel på lys.

Hormonbalansen

Lys påvirker hormonbalansen og sentralnervesystemet. Man har ikke fått kunstig lys til å gi samme virkning på melatonin hormonet som naturlig lys. Melatonin utskilles av epifysen og kontrollerer bl.a. tretthetsfølelse, døgnrytme og sannsynligvis alvorlig sykdom. Merk også hvordan lys, og spesielt sollys, er plagsomt ved hodepine. Lys påvirker også hypofysen og produksjonen av kortisol og noradrenalin.

Melatonin og brystkreft

En undersøkelse viser at lavt melatoninnivå om natten påvirker utviklingen av brystkreft (Blash,2005). Blod fra kvinner som var utsatt for 90 minutters lys om natten virket direkte inn på svulstutviklingen. Kvinner med skiftarbeid har økt brystkrefthyppighet. Sjansen for å overleve kreft generelt er høyest for de som får påvist kreft i den lyse årstiden. Opptaket av fettesyrer ble også endret av melatoninmanglen.

Lysstråler
Frekvens

Lys er elektromagnetiske stråler på samme måte som radiobølger, mikrobølger, infrarødt, UV, røntgen og gammastråler. Det er frekvensen, det vil si svingehastigheten, som skiller disse bølgetypene fra hverandre.

Farger

Det er også frekvensen som bestemmer fargen på lyset. Generelt ser det ut til at frekvensen på elektromagnetisk stråling er like viktig som intensiteten når det gjelder biologiske virkninger. Det er det blå og grønne lyset som påvirker oss mest. Bølgelengden 530 nm gir maksimal blokkering av melatoninproduksjonen.

Blått lys
Bedret søvn

Man snakker ofte om hvor trett en blir av sjøluften etter en båttur. Det er imidlertid ikke bare luften, men også lyset som gir denne virkningen. Blått lys fra sjø og himmel blokkerer melatoninproduksjonen. En føler seg våken. Kvelden etter øker melatoninnivået og en sover godt. En skitur i pent vær har samme funksjon.

Kronisk døgnvillhet
Østrogen

Amerikanske forskere antyder at den økte mengden kunstig lys gir oss et kronisk "jet lag" på 4-5 timer. (Herald Tribune,9.2.1996) Døgnvillhet etter lange flyreiser, såkalt "jet lag", skyldes hovedsakelig melatoninforstyrrelser. Hos kvinner styrer melatoninet mye av østrogenproduksjonen. Det er sannsynlig at dette medvirker til en rekke helseproblemer, muligesn også brystkreft. Se forøvrig kapittel "2.5 Lavfrekvente magnetiske felt" om melatonin.

Vinterdepresjoner
Lysbehandling

Melatonin er også sentralt ved depresjoner. Norge har verdens høyeste hyppighet av vinterdepresjoner. (Aftenposten,20.1.97) Antydningsvis 15% av befolkningen har problemer. Vinterdepresjoner vil vanligvis bedres med lysbehandling. Lysbehandling bør prøves ved alle typer depresjoner, søvnproblemer, og diffuse plager generelt. Resultatene er meget gode. Mange har kunnet slutte med psykofarmaka, sovepiller, lykkepiller, og andre medisiner.

Utstyr for lysbehandling
Lysvinkelen viktig

Lysbehandling og lysutstyr til hjemmebehandling tilbys av leger og alternativ behandlere. En rimelig hjemmeløsning er å kjøpe en 500 W dagslys fotolampe med fargetemperatur på 5600 K. Sitt foran denne i ½ time på dagtid. Plasser lampen høyere enn hodet. Vinkelen bør tilsvarer solen på himmelen i sommerhalvåret. For sauer er det påvist at lysvinkelen styrer brunsten.

Dataskjermbrukere

Dataskjermbrukere blir ofte B-mennesker, spesielt ved mye blå og grønne farger på skjermer sent på dagen. Det er viktig med mye naturlig lys på slike arbeidsplasser. Unngå kombinasjonen av lysstoffrør og dataskjermer. Hvis en har problemer med å våkne, kan en eksperimentere med kraftig blått lys i soverommet om morgenen.

Belysning som gir en naturlig døgnrytme

På dagtid bør kunstlyset tilsvare solens blå lys. Mye blålig lys med en fargetemperatur på 5600 Kelvin er ønskelig. Dette gjør oss effektiv og våkne. Om kvelden bør gult lys fra vanlige lyspærer eller LED lys dominere. Bruk lite lys. Fargetemperaturen bør være under 3000 Kelvin. Dette gir en naturlig døgnrytme. Generelt bør mest mulig utelys slippes inn. Velg oppholdsplass med lys fra vindu til lesing og lignende.

Soling og hudkreft

Soling har mange gunstige virkninger. Skremselspropagandaen om sol som årsak til hudkreft er dårlig dokumentert. Mye skyldes kosmetikkbransjens ønske om å selge solkrem. Enkelte faktorer peker i retning av at solkrem, ikke sol, er årsak til hudkreftøkningen. Stol på kroppens signaler om hva som er fornuftig solmengde pr. dag. Solkrem reduserer produksjonen av D-vitaminer.

Blodsirkulasjon, kolesterol, og blodtrykk

Sol får blodårene i huden til å utvide seg. Problemer med sår, infeksjoner, sopp, kviser, eksem og psoriasis bedres. UV strålene reduserer nivået av kolesterol slik at oksygenopptaket i blodet bedres i flere dager. Høyt blodtrykk reduseres. Forbrenningen av karbohydrater bedres og overskuddet øker. Mosjon virker mer slankende i sollys.

Automimmune sykdommer

De som er født i april har størst fare for å utvikle diabetes, multiple sklerose, og automimmune sykdommer som reumatisme. Lavest risiko har de som er født i oktober. (Disanto,2012) Solens D-vitamin produksjon er antatt årsak. De som får en kreftdiagnose på våren har 20% bedre overlevelsessjanse enn de som får den på høsten.

Solarium

Unngå solarier. Kroppen utsettes ikke for slike strålingssjokk i naturen. Synlig lys produserer et enzym som reparerer skader forårsaket av de brunende UV strålene. Norge har sammen med Israel verdens høyeste hyppighet av hudkreft. Den farlige hudkrefttypen malignt melanom økt lenge med 10% i året, men ser nå ut til å stabilisere seg.

Gråvær og humør

Etter 2-3 dager med gråvær og lite naturlig lys blir mange i merkbart dårligere humør. En føler seg trett pga. forstyrret døgnrytme. Kraftige døgnrytme-forstyrrelser, som ved "jet lag", kan ofte gjøre en uopplagt i opptil en uke. Skiftarbeid er en alvorlig helsebelastning som bl.a. øker risikoen for brystkreft.

Farger

Farger påvirker trolig sinnsstemninger. Sykehus bruker for eksempel mye grønt for å berolige. Det er anstrengende å oppholde seg i et rødt rom. Industridesignere legger stor vekt på valg av riktige farger ved utforming av kontorutstyr. Folk er svært opptatt av hvilke farger som er behagelige for dem.

Fargeterapi

I 1933 ga D. P. Ghadiali ut et verk om fargers virkninger på mennesket. Dette brukes som utgangspunkt for fargeterapi i dagens alternative medisin. Som kuriositet er virkningene antydet i påfølgende tabell. Fargeoversikten kan være inspirerende ved vurdering av farger i boligen.

 

Farge

Antatt virkning

Rød

Gir energi og initiativ. Virker styrkende. Øker varmefølelsen. Stimulerer blodomløpet og kroppen generelt. Fjerner tretthet. God mot infeksjoner.

Orange

Stimulerer både fysiske og mentale funksjoner. God for fordøyelsen. Fjerner hemninger. Viktig ved problemer med milten.

Gul

Stimulerer mentale funksjoner. Bedrer tenking. God for nervesystemet. Gir godt humør og harmoni. Knyttet til tarm, lever, hud og hormonsystem.

Grønn

Gir balanse, virker beroligende og gir fred. Virker fornyende. God mot hodepine og anspenthet. Knyttet til hjerte.

Blå

Stimulerer taleevne og kommunikasjon. Virker beroligende og delvis begrensende. God mot søvnløshet, betennelser og smerter.

Indigo

Frigjør fra frykt, hemninger, og psykiske lidelser. Gjør fruktbar. God mot øyne, øre, nese og lungesykdommer. Knyttet til syn og hørsel.

Fiolett

Virker avslappende og gir ro. Stimulerer intuisjonen. God mot reumatisme, skjelvinger, nyre- og blæresykdommer, og svulster. Knyttet til hypofysen.

 

Hormonpåvirkning

Det er lite forskning som bekrefter de angitte virkningene. Vi vet imidlertid at farger påvirker enkelte hormoner og enzymer. Det er også klart at mennesker engasjerer seg sterkt i bruk av farger.

Fargetemperatur
Oppkvikkende farger
Romfølelse

Farger har en del aksepterte virkninger. En varm fargetemperatur aktiverer følelser, mens en kald fargetemperatur stimulerer tankefunksjonen. Klare farger og kontraster virker oppkvikkende, mens duse farger beroliger. Rødt og gult gjør at vi oppfatter et rom som lite. Blått og hvitt har den motsatte virkningen.

Fargeendringer

Det er mulig å skape helt nye stemninger i et rom ved å endre fargene. Fargeendringer kan være tilstrekkelig til å fjerne mistrivsel med en bolig. Vær ikke redd for å bruke flere og kraftigere farger enn det som er vanlig i dag.

Speilvegger
Feng shui

Speil og speilvegger kan utnyttes for å spre naturlig lys innendørs. I kinesisk "Feng Shui", kunsten å plassere boliger og gjenstander i maksimal harmoni med naturen, har speil en viktig oppgave. Feng Shui er ennå levende i Hong Kong og er brukt ved planlegging av moderne skyskrapere.

Grønne planter

Speil bak grønne planter vil øke lysmengden og plantenes luftrensende effekt. Lyset er motoren i prosessen. Det er spesielt enkelte grønne planter som har gunstig virkning på avgasser som f.eks. formaldehyd.

Litteratur:

Anderson,M. 1979 "Fargeterapi", Themis forlag
Elektro. 1984 "Lysets ikke-visuelle virkninger", Oslo 24.10.
Bjørseth,HH. 1971 "Lysteknikk - lys og belysning", Universitetsforlaget Oslo
Lærum,OD. 1988 "Kroppsrytmene og lyset", Alma Mater, Bergen
Magnusson & Qvist. 1989 "Inomhusklimaet før menniskan", Liber, Stockholm
Rossbach,S. 1983 "Feng shui - the chinese art of placement", Dutton N.Y.

Adresser:

Randi Marie Eide, Stortingsgt 28, 0161 Oslo. 22 83 43 71. (Lysbehandling og salg av lysutstyr)

Referanser:

Blash,DE. 2005 "Melatonin-depleted blood from premenopausal women exposed to
  light at night stimulates growth of human breast cancer xenographts in
  nude rats. Cancer Res, 65 (23).
Disanto G, 2012. "Month of birth, vitamin D and risk of immune mediated disease:
  a case control study.", BMC Med. Jul

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 


Prøvebo et optimalt
miljø i ferien

Ukesleie av leilighet på Gran Canaia ved astma, allergi, reumatisme, etc Testleilighet Gran Canaria