Magneter og virkning på søvn og fibromyalgi
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Magneter og mulig virkning på søvn og muskelsmerter

Jordmagnetfeltet
Metaller

Det legges begrenset vekt på farer knyttet til avvik i jordmagnetfeltet ved miljøsjekken. Jorden har et statisk magnetfelt som varierer noe i retning og styrke fra sted til sted. I tillegg finnes det magnetfelt rundt madrassfjærer, kontorstoler, armeringsjern, høytalere, med mer.

Statiske magnetiske felt

 

Jordmagnetfeltet er på ca 65 000 nT. Dette er i størrelsesorden 100 ganger høyere enn de lavfrekvente magnetiske feltene fra strømnettet. Statisk magnetiske felt genererer imidlertid ikke strøm i ledende kretser i kroppen. Et unntak er når vi på dagtid beveger oss i slike felt.

Magnetfelt

 

Bruk av magnetfelt

Forskning på statiske magnetfelts innvirkning på mennesker er beskjeden. Resultatene spriker. (Wu,2013). Enkelte mener å oppleve ubehag ved å oppholde seg på steder med forstyrret magnetfelt over lengre tid. Flere gamle kulturer forbød jern i boliger, mens andre metaller ble akseptert. Jordmagnetfeltet reduseres i betydelig grad avhengig av bygningsmaterialer for hver etasje oppover i moderne høyhus. (Chernykh,2009)

Søvn, stølhet og spiralfjærmadrasser

 

Hvis en har spiralfjærmadrasser og beveger seg mye om natten, kan endringene i magnetfeltet muligens forstyrre søvnhormonet melatonin. (Cremer-Bartels,1983) Det har vært diskutert om dette kan forstyrre kortisol-produksjonen og gi stølhet om morgenen. Se kapittel "2.11 Lyskvalitet". Ikke alle spiralfjærer er magnetiske. Hvis de er magnetiske, vil et kompass trukket over madrassen slå ut i all retninger.

Kreft og kreftbehandling

 

Forstyrrelser i det magnetiske feltet i en seng har vært diskutert som årsak til kreft. Det har vært fokus på både fravær av magnetfelt og sterke magnetfelt. Magnetiske spiralfjærer kan oppheve jordmagnetfeltet i noen punkter. En mulig effekt av opphevet jordmagnetfelt, er økt vekst av en type kreftceller. (Mo,2013) Det er også flere undersøkelser som antyder at behandling med sterke magnetfelt kan bremse, men ikke stoppe, utviklingen av kreft. (Raylman,1996. Tofani,2001. Tofani,2002. Hinman,2002)

Døgnrytme

Armeringsjern og metallplater på taket reduserer jordens naturlige elektriske og magnetiske felt. Dette kan muligens påvirke døgnrytme og søvnkvalitet. Se også kapittlel "2.4 Lavfrekvente elektriske felt". En undersøkelse antyder at sterke statiske felt kan redusere adferd eller hukommelse hos dyr. (Nakagawa,1988). Fravær av jordens magnetiske felt påvirker plantevekst. (Xu,2013)

Terapeutisk bruk av magneter

Magneter brukes en del innen alternativ medisin. En undersøkelse antyder at madrasser med magneter kan gi en svak bedring av fibromyalgi. (Alfano,2001). Statiske magnetiske felt kan trolig redusere reumatiske plager. (Segal,2001. Hinman,2002) Egne erfaringer tilser at noen reagerer positivt og andre negativt på bruk av magneter i madrasser, plastre, armbånd, etc. De fleste merker ikke noen effekt over tid.

Soveplass

 

Det er ikke praktisk mulig å skjerme magnetiske felt i hele bygninger. I påvente av videre forskning anbefales det å unngå soveplasser med forstyrrelser i jordmagnetfeltet ved helseproblemer. Spiralfjærmadrasser er den viktigste kilde til avvik i jordmagnetfeltet. Soveplass kan med fordel være 40 cm over gulv med armeringsjern. Metallbjelker nær sove- og oppholdsplass kan være et problem.

Arbeidsplass og kontorstol

Ved muskelsmerter, betennelser og generelt stressproblemer på kontor, og spesielt dataarbeidsplasser, kan kontorstoler uten metalldeler testes ut en periode. Spesielt har det vært fokusert på metallsøylen nær ryggraden. Et kompass viser enkelt om den eller metall under setet er magnetisk.

Geomagnetisk aktivitet

Jordmagnetfeltet er ikke helt stabilt. En lang trend er redusert styrke. Feltet er forskjellig ved ekvator og i nord. Sterkere geomagnetiske stormer gir bl.a. nordlys. Dette ser ut til å påvirke nordboeres døgnrytme, antioksidantnivå og aldring negativt. (Borisenkov,2007) En undersøkelse viser at halvparten av en forsøksgruppe fikk økt blodtrykk ved geomagnetsik aktivitet. (Zenchenko,2009)

Litteratur:

Kraus,W. 1986 "Miljøhus", Eiksten Forlag, 4532 Øyslebø
Berge,B. 1988 "De siste syke hus", Universitetsforlaget, Oslo
Smith,CW. & Best,S. 1989 "Electromagnetic man - Health hazards in the electrical environment",
   Dent London
Dubrow,AP. 1978 "The geomagnetic field and life", Plenum, N.Y.

Adresser:

Terra Control a.s, Rødskrubben 2, 3157 Barkåker. 33 33 25 50   (Gjør avanserte magnetfeltmålinger)

Referanser:

Alfano,AP. 2001. "Static magnetic fields for treatment of fibromyalgia: a
  randomized controlled trial." J Altern Complement Med, Feb
Borisenkov MF. 2007. "Effect of Earth magnetic field on circadian rhythm of total
  antioxidant capacity of human saliva in the North", Adv Gerontol. 20(4)
Chernykh AM. 2009. "Shielding of the geomagnetic field in apartment houses",
  Gig Sanit. Sep-Oct
Cremer-Bartels,G.1983 "Influence of low magnetic field strength variations on the retina and
  pineal gland of quails and humans", Graefe's Ach. Ophtalmology, 220:248-252
Hinman, MR. 2002. "Effects of static magnets on chronic knee pain and physical
  function: a double-blind study." Altern Ther Health Med, Jul-Aug
Nakagawa,M. "A strong static-magnetic field alters operant responding by rats.",
  Bioelectromagnetics 1988;9
Mo, WC. 2013. "Magnetic shielding accelerates the proliferation of human neuroblastoma cell by
  promoting G1-phase progression.", PLoS One, 8
Raylman,RR. 1996. "Exposure to strong static magnetic field slows the growth of
  human cancer cells in vitro", Bioelectromagnetics,17
Segal,NA. 2001. "Two configurations of static magnetic fields for treating
  rheumatoid arthritis of the knee: a double-blind clinical trial.",
  Arch Phys Med Rehabil, Oct
Tofani,S. 2001. "Static and ELF magnetic fields induce tumor growth inhibition
  and apoptosis." Bioelectromagnetics, Sep
Tofani,S. 2002. "Increased mouse survival, tumor growth inhibition and decreased
  immunoreactive p53 after exposure to magnetic fields." Bioelectromagnetics, Apr
Wu, J. 2013. "Static magnetic fields and its biomedical effects", Sheng Wu Yi Xue
  Gong Cheng Xue Za Zhi. Feb
Xu C, 2013. "Removal of the local geomagnetic field affects reproductive growth in Arabidopsis",
  Bioelectromagnetics. Apr
Zenchenko, TA. 2009. "Individual responses of arterial pressure to geomagnetic activity in
  practically healthy subjects.", Klin Med (Mosk). 87(4)

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 


Prøvebo et optimalt
miljø i ferien

Ukesleie av leilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc Testleilighet Gran Canaria