Miljø, forbrukere og markedsmekanismer
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Miljø, forbrukere og markedsmekanismer

Politikere og miljø

Markedet

Du må selv ta ansvar for ditt personlige miljø. Myndigheter og politikere vil i liten grad bidra til å redusere helseeffekter av forurensning. Det snakkes mye om innvirkning på klima og miljø mens helseskader ennå er et ikke-tema. Markedsmekanismene kan forsøkes brukt til å snu utviklingen. Dette forutsetter at du som forbruker foretar et helse- og miljøbevisst varevalg.

Valg av varer
Næringslivet

Ved å velge de riktige varene i butikken påvirker du miljøsituasjonen mer enn ved å legge riktig stemmeseddel i valgurnen. Miljøbevisste forbrukere har stor påvirkningskraft. Når næringslivet blir stilt ovenfor valget mellom å innfri miljøkrav eller tape markedsandeler, skjer omleggingen ofte raskt. Husk at du i løpet av livet tjener ca. 15 millioner kroner.

Spraybokser og ozon

Et godt eksempel er KFK. Denne drivgassen i sprayboksene ødelegger trolig ozonlaget rundt jorden. Da dette ble kjent for forbrukerne, dukket det raskt opp nye produkter som skiltet med uskadelig drivgass. Forbrukerne valgte disse.

Endret forbruksmønster

Produsentene som nølte for lenge med å legge om, fant at butikkhyllene var overtatt av andre produkter. Forbruksmønsteret var endret og mange av de nølende produsentene gikk overende. Utviklingen var tydeligere i utlandet enn i Norge.

Miljøbevisste forbrukere
Sunn fornuft

Muligheten til miljøbevisst produktvalg har en både i privatlivet og i jobbsammenheng. Flere kilder gir informasjon om hvilke produkter som er skadelig, hvilke som forurenser ved produksjon, og hvilke som utgjør et framtidig avfallsproblem. Man kommer også langt med sunn fornuft.

Miljø i markedsføringen

Legg lite vekt på om produkter markedsføres som miljøvennlige. Mange av de mest skadelige produktene har miljø skrevet med store bokstaver på emballasjen. For eksempel gjelder dette vannbasert maling, vinyl gulvbelegg og sponplater. I de mange tilfellene av alvorlig villedende miljømarkedsføring, bør en unngå hele varemerket, samt involverte butikkjeder.

Innemiljø

De produktene som ødelegger innemiljøet er ofte de som forurenser ved produksjon og utgjør et framtidig avfallsproblem. Det motsatte er ikke alltid tilfelle. Flere miljøvennlige produkter er helsefarlige.

Miljøvennlig, men kreftfremkallende

For eksempel anses polyetylen som en miljøvennlig plast. Dette skyldes omfattende markedsføringsinnsats fra industrien. Begrunnelsen er at plasttypen kan resirkuleres og at den brytes ned uten å avgi farlige stoffer. Men ifølge standard giftlister er polyetylen antatt kreftfremkallende. (Sax,1987) I tillegg kan den være mykgjort med østrogenhermende stoffer. Polyetylen brukes bl.a. i matvareinnpakning, mineralvannsflasker, kjøkkenutstyr, leker, tepper og bygningsplast.

Ny teknologi

Gjør også en kritisk vurdering av ny teknologi som vi får intrykk av at er absolutt nødvendig. Er for eksempel en e-bok på et trådløst nettbrett av plast med hormonhermende flammehemmere bedre enn en papirbok? E-boken er kanskje billigere på kort sikt, men det er før de tekniske formatene endres, nettbrettet må byttes etter nye batterier ikke lengre er i salg. Lavteknologiske produkter sparer en ofte for mye tid og krefter brukt på tekniske feil.

Smart teknologi

Mye smart teknologi har begrenset nytte. Trenger du radar på bilen for automatisk lukeparkering? Er kontante penger i mange tilfeller bedre enn alle de elektroniske betalingssystemene? Et samfunn uten kontanter er sårbart for tekniske problemer og sikkerhetssvikt. Er trådløs skylagring av data en god løsning? Trenger man å være online hele tiden og bare være sosial på nettet? Var slukkingen av FM nettet og utskifting av alle gamle radioer fornuftig? Vil trådløse strømmålere være verdt kostnadene?

Referanser:

Lewis. 2002 "Hazardeous chemicals desk reference", John Wiley & Sons, N.Y

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 

Ukesleie av ferieleilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc