Osonbehandling til sanering av røyklukt, muggl, bakterier og midd
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Osonbehandling mot mugg, røyklukt o.l.

OsonbehandlingFuktskader og mugg

Osonbehandling er en rimelig og effektiv måte å fjerne bl.a. røyk- og mugglukt i boliger, møbler og klær. Mange andre luktproblemer kan også saneres med osongass som er verdens nest mest desinfiserende kjemikalie. Osonbehandling alene fjerner ikke problemer med fuktskader og mugg, men er ofte et nødvendig tilleggstiltak for at allergikere skal slippe helseplager ved å bo i tidligere fuktskadde boliger.

Unormal tretthetAllergi

Vår erfaring etter 25 år med innemiljømålinger av boliger tilsier at svært mange mennesker opplever unormal tretthet og allergiske plager pga. fuktskader og muggvekst i kjellere, på dårlige bad, ved skjulte lekkasjer og forskjellige kondensproblemer pga. feil isolering. Luftfuktere, luftvaskere, akvarier, muggen ved, overvannede blomsterpotter, dårlige sluk og matrester kan også medføre mugg. Muggvekst gir muggsoppsporer og mykotoksiner i svevestøvet. Dette er blant de mest astma- og allergifremkallende stoffene vi kjenner. Enkelte mykotoksiner er svært giftige og kreftfremkallende slik at også ikke-allergikere kan bli syke.

Fuktig vær

Influensa

Helseplager som forsterkes i fuktig vær, er en indikasjon på muggsoppbelastning. Mange opplever stadige influensalignende tilstander. Fuktskadde boliger oppleves ofte som kalde uten at temperaturen er lav. Hvis ferie utenfor boligen reduserer plagene, er det også fornuftig å få målt ut innemiljøet inkludert fuktighet og muggsoppsporer i luften. Syntax a.s kan kun tilby slike tester på Østlandet, men vi har i tillegg en testleilighet med optimalt innemiljø på Kanariøyene for ukesutleie. En ferie her gir gode indikasjoner på om boligen er årsak til helseplager.

MuggsoppFukt i kjellere

Oson i høye nivåer dreper muggsopp på overflater, men hvis ikke underliggende fuktproblemer løses, vil mugg raskt reetablere seg. Fuktproblemer som f.eks. dårlig drenering og vann som trenger inn gjennom kjellerveggene, må løses først. All mugg og alt fuktsskadd materiale bør fjernes. Bruk verneutstyr ved slikt arbeid som virvler opp mye soppsporer. Allergikere bør ikke bo i slike boliger mens sanering pågår. Plagene forveksles ofte med forkjølelse eller influensa.

Mykotoksiner og muggluktEtter sanering av fuktproblemer vil en osonbehandling bryte ned mugglukt og mykotoksiner som har satt seg i porøse materialer som treverk og tekstiler. Rester av mugg drepes også. Luften i boligen vil oppleves som klart bedre etter behandlingen. Soppsporer drepes i liten grad, men disse vil luftes ut og vaskes bort relativt raskt når levende mugg ikke lengre produserer nye.

OsongeneratorerOsonbehandling må gjøres på riktig måte. Små osongeneratorer beregnet på kontinuerlig bruk fungerer ikke. De gir for lite oson til å forhindre muggvekst, men nok til å gi luftveisirritasjoner og hodepine hos beboerne. Ved osonbehandling mot muggsopp må beboerne reise bort noen dager mens det brukes høye osonnivåer. Trykk, luftsirkulasjon, temperatur og tiltak for reduksjon av sporer og nedbrytningsprodukter er viktige faktorer.

Oson mot levende muggØkte allergiplager

Mugg bør fjernes før en osonbehandling. Spesielt allergikere kan få økte plager en periode hvis oson brukes til å drepe levende mugg i boligen. Når muggsopp dør, slipper den svært mye sporer og nedbrytningsprodukter. Inntil disse er luftet og vasket bort, øker ofte belastningen. Grundig utlufting og renhold av alle horisontale flater er derfor viktig etter behandlingen. Sengetøy bør vaskes. Mange gamle hus har levende restmugg selv om fuktproblemet er utbedret. Mugg har stor evne til å overleve på fuktighet tatt fra luften.

Vasking med klorinNedvasking med klorin brukes ofte i stedet for osonbehandling, men det er mange skjulte flater, møbler og tekstiler som ikke lar seg rengjøre på denne måten. Osongass kommer til over alt. Prismessig er oson vanligvis også mest gunstig. Svak hydrogenperoksydløsning er et miljøvennlig alternativ til klor. Begge deler er blekende. Det er faglig uenighet om hva som er best av osonbehandling og klorvasking.

OsongassOson er en farlig gass selv om den genereres fra oksygen i luften og raskt brytes ned igjen til oksygen. Gassen dannes i vårt naturlige miljø bl.a. ved lynnedslag og i forbindelse med sollys. Gamle kopimaskiner, UV-lamper og ionegeneratorer lager også oson. Gassen har en tydelig lukt av brent elektronikk og gir bl.a. kraftige luftveisirritasjoner og lungeskader. Gassens kraftige lukt gjør den relativt trygg å jobbe med. Den river i halsen og folk kommer seg vekk før alvorlige helseskader oppstår.

NedbrytningLuktnivåer

Etter en osonbehandling skal boligen luftes grundig. Naturlig nedbrytning gjør at mengden oson halveres ca. hvert 30. minutt. Det kan likevel være en svak osonlukt i dagene etter en behandling. Spesielt vil svak osonlukt kunne merkes en periode hvis isolasjon eller annet hindrer luftsirkulasjon. Luktgrensen er så lav som 0.01 ppm. Ved nivåer på 1.5 ppm blir gassen det meget ubehagelig. Dette gjør at selv om oson har vært i bruk i nær 100 år i USA og Canada, har ingen krevd erstatning for yrkesskader. Hvis oson f.eks. bryter ned bakterier i madrasser eller annet sengetøy som har vært fuktutsatt, kan nedbrytningsprodukter gi noe lukt i lengre tid. Bruk av vifter er beste måte å redusere slik lukt på.

GiftmerkingVed osonbehandling må boligen merkes med giftskilt og noen spesielle forholdsregler må tas bl.a. i forhold til ventilasjon og kloakksystem. Ikke lån et osonapparat uten kunnskap om farer ved gassing av bygninger. For noen år siden døde et barn i et nabohus etter behandling med luktfri gass for skadedyrbekjempning. Overtrykk og uttørkede vannlåser i sluk i begge bygningene gjorde at gassen fulgte kloakkrøret inn i nabohuset. Dyr, planter og akvariefisk må fjernes. Produkter av naturgummi og verdifull kunst bør tas bort pga. noe nedbrytning og en mest teoretisk mulig bleking.

Generell desinfisering


Tobakksrøyk

Osonbehandling brukes også noe ved kjøp og salg av boliger, båter og biler. I tillegg til mugglukt, brytes røyklukt og teppelukt effektivt ned. Dyreurin krever lengre behandling. Før salg av boliger er trolig fjerning av tobakkslukt meget lønnsomt. Enkelte foretar osonbehandlinger f.eks. halvårlig for å fjerne røyklukt i boliger og på kontorer. De irriterende fenolgassene fra tobakksrøyk brytes effektivt ned. Oson dreper også bakterier, midd og tildels virus. Enkelte operasjonssaler bruker oson til sterilisering. Ved uttørking etter oversvømmelser hindrer oson muggvekst. Spesielt kan det anbefales hvis f.eks. kloakk har kommet opp i kjellere.

OsonkjemiOson består av tre oksygenatomer i stedet for to som i vanlig oksygen som vi puster inn. Nedbrytningen av lukt og mikroorganismer skjer ved oksidering, dvs., prosesser som normalt skjer i naturen. Oson etterlater derfor ikke unaturlige kjemikalierester slik som ved enkelte skadedyrbehandlinger.

KontaktMer informasjon om ozonbehandling, innemiljømåling av boliger, og vår testleilighet på Kanariøyene fås på telefon 22 68 28 62 eller ved e-mail til Syntax a.s. Syntax kan også tilbyr pakker med måling av innemiljø og muggsopp, osonbehandling av boligen og en eller flere ukes opphold i en miljøleilighet på Gran Canaria mens vi foretar behandlingen. Vi kan tidvis også tilby svært billige week-end opphold i Norge kombinert med osonsanering av boligen.

 Tilbake Hjem Opp Neste 


Bo en uke her under
osonbehandlingen?

Ukesleie av leilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc Ferieleilighet Gran Canaria sør