Slanking, overvekt og fett

Syk av Huset? ©M. Lande 1998
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Industrialisert mat mulig årsak til overvekt:

Sunt og slankende helsefett...

Av cand. scient. M. Lande, publisert i NFHMs Høstbrev 1998

Problemene med overvekt og behov for slanking skyldes fet mat og lite mosjon! Denne påstanden er gjentatt så mange ganger at ingen stiller kritiske spørsmål ved sannhetsinnholdet. Dr. Udo Erasmus sier langt på vei at påstanden er feil. Den primære årsaken til fettrelaterte helseproblemer er at maten vår ikke lengre inneholder de sunne bestanddelene av fettet. Disse essensielle fettsyrene blir systematisk fjernet av matvareindustrien fordi de harskner raskt. Og matvarer med kort holdbarhet utkonkurreres. Overskriften "Slanking med sunt helsefett" høres kanskje ut som en oppfølger til Forbrukerrådets annonser for Lurium. Men les de to følgende artiklene "Fett som helbreder og fett som dreper I og II" fra NFHMs medlemsbrev. (NFHM står for Norsk Forening for Helhetsmedisin). I sin bok "Fat that heal, Fat that kill" har Udo Erasmus fyldig dokumentasjon av sine påstander.

INDUSTRIALISERT MAT

En rekke aksepterte medisinske "sannheter" viser seg ved nærmere undersøkelse å ikke være vitenskapelig dokumentert. Det er en interessant tanke at overvekt og fettrelaterte sykdommer skyldes industrialisert mat, mer enn generelt fettinntak og lite mosjon. Mosjon og redusert fettinnhold i maten er kanskje egnet til å redusere helseproblemene, men er ikke den reelle årsak. Videre kan en spekulere i om mangelen på essensielle fettsyrer gir økt sultfølelse og lyst på fet mat generelt. Udo Erasmus sier at essensielle fettsyrer er nødvendig for å omdanne fett til energi og overskudd istedenfor fettavleiringer rundt maven. Dette dreier seg om kanskje den vestlige verdens største helseproblem med hjerteinfarkt, sukkersyke og til dels kreft som sentrale sykdommer. Er det mulig at hele fundamentet for tiltakene mot problemet er feil, og at det finnes et sundt og slankende helsefett"?

STATENS ROLLE

I Norge har vi hatt tradisjon for at staten ivaretar innbyggerenes interesser. Dette ble dramatisk endret av Brundtland-regimets korporative samfunnsdreining. Opprustingen av et haltende næringsliv fikk første prioritet. Det ble viktigere at Orkla vokste til et internasjonalt konkurransedyktig næringsmiddelselskap enn at folk var friske.

Et eksempel er hvordan Statens Ernæringsråd fungerer. De påstår at et godt, norsk kosthold inneholder alle de næringsstoffene folk flest trenger. Det er utenkelig med informasjon om at jordbruket systematisk har avlet bort essensielle fettsyrer fra dagens korn for å øke holdbarheten. Derimot oppfordrer de gjerne folk til å spise sundt fiskefett fordi dette tjener norsk fiskerinæring. Og meieristaten Norge tillater også at markedsføring av omstridt melkefett blir opphøyet til skolepensum.

Statens Ernæringsråd burde forsøke å finne årsaker til at Norge har verdens høyeste hyppighet av nye, miljørelaterte helseproblemer som sukkersyke, kroniske tarmbetennelser, beinskjørhet, astma, allergi, vinterdepresjoner, og enkelte raskt økende kreftformer. Men temaet anses som kontroversielt fordi svarene kan bli økonomisk ubehagelige. Se for øvrig artikkelen "Er vitamin- og mineraltilskudd farlig?" som viser hvor faglig svake ernæringsrådets vurderinger er. (I NFHMs Vinterbrev 98)

FRITT HELSEVALG

Nordmenn har tiltro til staten og ekspertene. Dette trekket ved vår kultur blir uheldig når staten omstruktureres til å prioritere næringslivets interesser. Journalistene i TV og dagsavisene stoler ukritisk på vurderingene til statens eksperter i stedet for å søke i internasjonalt publisert forskning. Uten kombinasjonen av disse forholdene ville neppe Norge ha verdens høyeste hyppighet av de fleste miljørelaterte helseproblemer. Trolig må forbrukerne selv sette Norges helsesituasjonen på den politiske dagsorden. Organisasjonen Fritt Helsevalg er stiftet med bl.a. dette som oppgave. Fritt Helsevalg er den norske avdelingen av amerikanske "Citizens for Health". Alle behandlere burde ha brosjyremateriell på sine venteværelser, og informere pasienter om hvorfor de bør støtte foreningen. Brosjyrer fås fra Fritt Helsevalg, Bruksvn 17, 1390 Vollen. Tlf 66 79 64 60. Fax 66 79 62 30. E-mail gcb@eunet.no.

  

 Tilbake Hjem Opp Neste 


Opplev hva en
sunn bolig betyr
for din helse

Ukesleie av leilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc Testleilighet Gran Canaria