Uopplagthet, livsstilsplager og stress
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M.Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Uopplagthet, livsstilsplager og stress

Miljø og stress
Livsstilsplager

Stress, uopplagthet, og såkalte livsstilsplager øker dramatisk. Stort arbeidspress og dårlig tid får ofte feilaktig skylden. Langtidsvirkningene av miljøbelastninger er i mange tilfeller årsak eller medvirkende faktor. En betydelig andel av befolkningen uføretrygdes pga. diffuse plager med ukjent årsak. Det er lite fokus på årsaker til moderne plager generelt.

Psykiske problemer

I forlengelsen av stress og livsstilsproblemer finner en alvorlige psykiske problemer. Enkelte av de menneskene som rammes, ville sannsynligvis kunne levd et normalt liv, tross f.eks. uheldig barndom, hvis miljøbelastningen ikke kom i tillegg. Mange miljøskader har blitt og blir feilaktig klassifisert som psykiske problemer, f.eks. løsemiddelskader.

 

 Tilbake Hjem Opp Neste