Farer ved teknisk utstyr i boligen
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Farer ved teknisk utstyr i boligen

Bieffekter av teknisk utstyr
Bruk og plassering

Dagens boliger er rikt utstyrt med teknisk utstyr. Utstyret har ofte bieffekter som støy, oppvarming, rystelser, elektromagnetiske felt, avgassing, og diverse typer stråling. Bruk av og plassering av slikt utstyr bør underkastes en kritisk gjennomgang, spesielt ved stress og helseplager.

 

Klokkeradio nær soveplass
Klokkeradio og annen småelektronikk nær soveplass gir trolig mange søvnproblemer på grunn av lavfrekvente magnetiske felt.

Elektriske apparater
Batterieliminatorer

Elektriske apparater, klokker, radioer, ovner, og ledninger bør flyttes bort fra sove- og oppholdsplass. Batterieliminatorer og transformatorer har kraftig lavfrekvente magnetfelt. Klokker og radioer som bruker batterier er vanligvis uproblematiske nær soveplass.

Kjøleskap og vaskemaskiner

Støy fra vaskemaskin, oppvaskmaskin, kjøleskap, fryser, og kjøkkenvifter bør forsøkes dempet, f.eks. med tepper, korkfliser, eller spisse metallkjegler til ben. Metallkjegler selges i musikkbutikker til bruk under høytalere. Gamle adsorpsjonskjøleskap og nye kombiskap for gass og strøm er lydløse.

Varmepumper og air condition

Varmepumpe er primært gunstig for strømregningen. Enheten inne bør plasseres slik at viftene ikke gir plagsom støy eller trekk. Støv kan virvles opp. Avstanden fra sove- og oppholdplass til både inne og uteenheten bør være minst 3 meter pga. felt. Ikke bruke varmepumper til kjøling eller air condition som kan gi kondens og muggvekst inne i veggene i trehus. Investeringen og utgifter til vedlikehold spiser opp mye av strømbesparelsen.

Mobiltelefoner, trådløse telefoner

Bruken av mobiltelefon, trådløse telefoner, trådløst internett, baby calls, og radiosendere bør reduseres. Hold enden av mobiltelefonantennen lengst mulig vekk fra hodet. Ørepropper er noe bedre, men opptil 15% av strålingsenergien følger øreproppen istedenfor antennen. Det er påvist kreftfare ved gamle NMT mobiltelefoner. For GSM telefonene og trådløse telefoner har det lenge vært indikasjoner på kreftfare. (Hardell,2002) I farevurderingen må det tas hensyn til at det tar tid å utvikle, og derved påvise, kreft. 3G telefoner antas å medføre større fare for hjernesvulst. (Hardell,2015)

Nettbrett og smarttelefoner

Nettbrett og smarttelefoner stråler kraftig når WiFi er aktivert. Dette gjelder selv om en ikke bruker internett. Behovet for slikt trådløst utstyr bør vurderes kritisk. Kablet PC er vesenetlig bedre. Hvis slikt brukes som vekkeklokke, bør det settes i flight mode. Lading bør ikke skje i soverom eller nær oppholdsplass.

Mikrobølgeovner og andre sendere

Vær også forsiktig med strålingskilder som mikrobølgeovn, lysstoffrør, dataskjermer, og TV. Selv om mikrobølgeovner kun brukes noen minutter, er stråledosene betydelige. Bruk av mikrobølgeovner gir likevel lavere belastning enn mobiltelefonbruk. Induksjonsplater gir stråling i 10 kHz ormådet som man vet lite om helseeffetene ved.

Trådløst utstyr

Skadevirkningene ved bruk av trådløst utstyr kan komme etter flere års daglig bruk. Ved svake allergilignende tilstander, bør en avslutte bruken av utstyret umiddelbart. Dette kan utvikle seg til en form for strømallergi. Rødflammet hudirritasjoner er ofte den første indikasjonen. Enkelte har i doble blindtester kunnet si om strålekilder har vært på. (Johannson,1995)

Dataskjermer

De fleste heltidsbrukere av den gamle typen dataskjermer hadde tidvis skulder- og nakkeplager. Dette skyldes trolig ikke arbeidsstillingen. Muligens forårsaket det lavfrekvente magnetfeltet adrenalinutskillelse i endene av nervetrådene. Såkalte lavstråleskjermer var noe bedre. Først da flatskjermene ble vanlige, sank andelen dataskjembrukere med helseplager vesentlig. Den økte igjen da trådløst internett ble vanlig. PCer bør stå i jordet kontakt.

Energi, motivasjon og stress

En stor japansk undersøkelse viser at skjermbruk fører til diverse stressymptomer, herunder søvnløshet, energimangel og mangel på motivasjon. Plagene var betydelige for de som brukte skjerm mer enn 5 timer daglig. Tidligere påviste plager med øyeirritasjoner og stive skuldre ble også bekreftet. Undersøkelsen er fra 1999-2002. Det var overveiende sannsynlig at de fleste da brukte såkalte lavstråleskjermer. (Nakazawa, 2002)

TV

TV-avhengighet

Gamle TVer ga mange uheldige helseeffekter. Flatskjerm er vesentlig bedre, men unngå plasma-TV pga. radiosstråling. TV-spill som Playstation, Wii, og Xbox innholder mikrobølgesendere. Som kuriositet nevnes en teori om fysisk avhengighet av fra gamle TV og dataskjermer. Muligens oppsto den tids mye omtalte weekend hodepine som abstinensreaksjon for skjermarbeidere. Forskning knytter elektromagnetiske felt til kroppens naturlige morfin. (Smith,1987)

Trådløst internett

Trådløst internett benytter svake radiosendere til å overføre informasjon. Det er fornuftig å bruke kabler til slik overføringer. Dette bedrer også datasikkerheten. For å unngå mye ekstra kabling, finnes det utstyr som benytter eksisterende strømkabler. Dette gir teoretisk såkalt "skitten strøm", men er mye bedre enn trådløst opplegg. Signaler i datakabel gir samme virkning som "skitten strøm".

Varmekabler og vannsenger

Varmekabler i gulvet og vannsenger ble tidlig identifisert som det mest utbredte helseproblemet ved det tekniske utstyret i boliger. (Wertheimer,1986) En undersøkelse i Skandinavia viste at 6 av 34 krybbedøde barn hadde ligget i vannseng. (Ramanathan,1988). Vær obs på at tidsur ikke nødvendigvis løser alle problemene.

Astmainhalatorer

Astmatiske småbarn bruker ofte elektriske apparater til å inhalere medisin. Apparatene gir meget høye felt, og bør flyttes lengst mulig bort fra barnet. Det samme gjelder luftpumper brukt ved pustestopp om natten. Diverse luftrensere fra hjelpemiddelsentraler o.l. bør av samme grunn stå minst 3 meter unna sove- og oppholdsplass.

Solarier

Solarier, solsenger og gamle UV lamper bør ikke brukes. Sol og produksjon av D-vitaminer er gunstig, men dette oppveier neppe ulempene. Ved å ligge kloss ved UV-rørene i en solseng, utsettes en for ekstremt høye lavfrekvente magnetiske felt. UV stråling er ioniserene stråling som man ikke vet nok om ennå. Tidvise UV-sjokk som i et solarium, har vært diskutert som mulig årsak til hudkreft.

Luftfuktere og
luftvaskere

Luftfuktere og luftvaskere må være rene for ikke å bli yngleplass for mikroorganismer. I praksis fører nesten alltid luftfuktere og luftvaskere til høye muggsoppsporenivåer. Støyen fra luftfuktere kan gi stressplager. Akvarier er bedre luftfuktere, men kan gi allergiplager pga. alger. Luftavfuktere må tømmes for vann daglig. Selvvannende potter kan være uheldige.

Bobblebad

Bobblebad kan gi mye av de samme problemene som luftfuktere hvis de ikke tilsettes antivekstmidler og rengjøres godt. Lukt fra vann i slangene er et dårlig tegn. "Glatt vann" indikerer også mikroorganismevekst som kan spre muggsoppsporer og toksiner. Støvsugere med vann istedenfor støvpose er gode støvsugere, men sprer store mengder muggsoppsporer hvis vannet blir stående i maskinen.

Sentralstøvsuger

Sentralstøvsuger er mer gunstige til å fjerne støv enn vanlige støvsugere. Men på sikt bli behov for å rengjøre rørene innvendig. Støvbeholdere bør tømmes ofte slik at det ikke oppstår bakterievekst og lukt.

Ørepropper
Høytalere

Ørepropper og øretelefoner gir hørselsskader. De lavfrekvente magnetiske feltene fra høytalerne til hode er store på grunn av kort avstand. Større høytalere kan være kraftig statisk magnetiske og bør plasseres vekk fra soveplass. Enkelte CD spillere stråler kraftig og var bl.a. forbudt brukt i fly.

Armbåndsur

Elektriske kvartsur med visere gir en kraftig magnetisk puls til håndleddet hvert sekund. Denne kan være medvirkende til eksemet som kalles nikkelallergi. Vær også oppmerksom på reumatiske plager.

Kopimaskiner, skrivere og ionegeratorer

Kopimaskiner, laserskrivere, og ionegereratorer kan avgi oson gass. Dette kan gi luftveisirritasjoner og akutt hodepine. Dyreforsøk viser at oson reduserer mengden E-vitamin i huden vesentlig. E-vitamin er en viktig antioksidant som beskytter mot bl.a. hudkreft. Både blekkskrivere og laserskrivere avgir løsemidler.

Panelovner

Svært varme flater som panelovner, stråleovner, vedovner o.l. brenner svevestøvet i luften samt eventuelt sedimentert støv på ovnen. Dette gir mindre partikler, noe som er farligere for lungene. Oljefylte ovner med lav overflatetemperatur er gunstig.

Spotlights i taket

Downlights montert i tak mot kaldloft avgir mye varme. Isolering er farlig med tanke på brann. Varmen kan gi kondensproblemer og muggvekst. Ofte ser en et sort muggbelegg i taket på kaldloftet over hver lysenhet. I boligen gir downlights kraftige lavfrekvente elektriske felt pga. manglende jording.

Sluk i våtrom

Sluk på vaske- og baderom kan tørre ut. Dette gir bakterier, sopp og toksiner fra kloakken direkte adgang til innemiljøet. Varmekabler i gulvet gjør at vannet raskt fordamper fra slukets vannlås. Varmen gir også mikroorganismer gode vekstforhold i sluk som ikke er tørret ut. Sluk med vondt lukt må rengjøres.

Kjøleromsaggregater

Kjøleromsaggregater lager kondensvann. Hvis dette ikke fordamper raskt nok, kan det oppstå mugg. Mugg er også vanlig i veggene inn mot kjølerom pga. kondens mot de kalde flatene. Vegger i kjølerom bør bygges og isoleres som yttervegger.

Oljebrennere

Enkelte oljebrennere gir kraftig infralyd. Parafintanker inne lukter. Biooljetanker passert innendørs av temperaturhensyn kan gi store luktproblemer. Luftforbruket ved alle typer ildsteder kan trekke radon inn i boligen, samt muggsoppsporer opp fra eventuelt fuktige kjellere.

Litteratur:

Pleym,H. 1992 "Miljøstudier", NKI Forlaget, Oslo
Berge,B. 1988 "De siste syke hus", Universitetsforlaget, Oslo
Smith,CW. & Best,S. 1989 "Electromagnetic man - health hazards in the electrical
  environment", Dent, London

Adresser:

VDT News, PO Box 1799 Grand Central Station, New York, N.Y. 10163
  (Nyhetsbrev om skadevirkninger av dataterminaler)

Referanser:

Delgado,JMR et al. 1982 "Embryological changes induced by weak, extremely low
  frequency electromagnetic fields". J.of Anatomy, 134(3)
Hardell,L. 2002. "Celllular and cordless telephones and the risk for brain
  tumours." Eur J Cancer Prev, 11
Hardell,L. 2015. "Mobile phone and cordless phone use and the risk for glioma
  - Analysis of pooled case-control studies in Sweden, 1997-2003 and 2007-2009."
  Pathophysiology. Mar;22(1):1-13 Nakazawa, T. 2002. "Association between duration of daily VDT use and
  subjective symptoms.", Am J Ind Med., Nov
Johansson,O. 1995 "Eløverkjenslighet og øverkjenslighet for mobiltelefoner".
  Karolinska Institutet, Stockholm
Ramanathan,R. et al. 1989 "Sudden infant death syndrome and water beds",
  NEJM 23.6
Smith,CW. & Aarholt,E. 1982 "Possible effects of environmentally stimulated
  endogeneous opiates", Health Physics, 43
Wertheimer,N. & Leeper,E. 1986 "Possible effects of electrical blankets and
  waterbeds on fetal development", Intern.J.Epidemol. 11(4)

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 


Opplev hva en
sunn bolig betyr
for din helse

Ukesleie av leilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc Testleilighet Gran Canaria


Ukesleie av ferieleilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc