Helsefarer i innemiljøet
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Oversikt over helsefarer i innemiljøet

Kapitlets oppbygning

Dette kapitlet forklarer punktvis miljøfarene i moderne boliger og kontorer. Hvert hovedpunkt er beskrevet i et underkapittel. Kapitlet gir en generell oversikt over miljøfaktorene som kan gi helseskader.

Teknisk utstyr

I tillegg til punktene i den miljømessige tilstandsrapporten er innvirkningene fra teknisk utstyr oppsummert i et eget kapittel. Her omtales mobiltelefoner, trådløse nett, PC, babycalls, induksjonsplater, solarier, varmepumper, luftfuktere, klokker, oljebrennere, etc.

Husholdningskjemikalier

Husholdningskjemikalier bidrar i betydelig grad til innemiljøet. Avgassing fra vaskemidler, malingsbokser, rensevesker, lim, impregneringsmidler, insektgift, musegift, luftrensere, duftlys, lampeolje, kosmetikk, våtservietter, skismøring, bilpleiemidler, etc., bør forsøkes redusert. Kapitlet "Husholdningskjemikalier" gir gode råd.

Tekniske uttrykk
Ordliste

Det er lagt vekt på å bruke et dagligdags språk. Tekniske uttrykk er unngått hvis mulig. Dette har nødvendigvis medført noe mer upresise opplysninger. Vanskelige ord og uttrykk er forklart i ordlisten i kapittel 4.

Nyttige adresser

 

Uavhengig måling

Det finnes offentlige instanser, organisasjoner, og private firmaer som kan ha nytteverdi for deg. Enkelte av disse er listet opp etter hvert kapittel. Vær oppmerksom på at kvaliteten på informasjon, tjenester og produkter kan variere. Rapporten er utarbeidet på 100% uavhengig basis. Det finnes ingen økonomisk tilknytning til firmaene som selger produktene og tjenestene.

Referanser

Referanser til forskningsrapporter og lignende er angitt i parantes. Etter hvert underkapittel finner du tittel på rapporten og hvor den er publisert. Det er lagt mest vekt på kildehenvisninger i tilfeller hvor det er faglig uenighet skadevirkninger. For avisartikler er kun navnet på avisen og datoen oppgitt.

Litteratur

Til hvert kapittel finnes en litteraturliste med bøker og artikler som gir ytterligere informasjon. Vær obs på at enkelte av bøkene koster flere tusen kroner. SINTEF Byggforsk kan ha nyttig informasjon i spesielle tilfeller, men fokuserer lite på helsevennlige bygninger.

De siste syke hus
Electromagnetic man
Killing fields

Et par bøker om bolig og miljø anbefales. Bjørn Berges "De siste syke hus" og "Bygningsmaterialenes økologi" er meget gode. C.W.Smith og S.Best gir i sin bok "Electromagnetic man" omfattende og utfyllende informasjon om mulige farer ved elektromagnetisk forurensning. Bladet "Electronics World" har en kortere oversikt i temanummeret "Killing Fields", februar 1990. NOU 1995:20 "Elektromagnetiske felt og helse" gir mange nyttige referanser.

Målenøyaktighet kontra pris

 

Tilstandsrapporten bygger på enkle øyeblikksmålinger. Resultatene medfører større usikkerhet enn f.eks. gjennomsnittsmålinger over en uke eller måned. Kostnadene ved gjennomsnittsmålinger er imidlertid så høy at prisen på måletjenestene måtte i så fall økes vesentlig. Mer nøyaktige og kostbare målinger anbefales som grunnlag for større investeringer, flytting, erstatningskrav og rettssaker generelt.

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 


Opplev hva en
sunn bolig betyr
for din helse

Ukesleie av leilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc Testleilighet Gran Canaria