Helsefarer
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M.Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Innhold

Kapittel 1 er en generell info, mens kapittel 2 tar opp helsefarer i vårt moderne miljø en for en. Total mengde tekst er ca. 80 papirsider. Knapper nederst på hver side lar deg bla igjennom sekvensielt

Velg ønsket tema

1 Oversikt

1.1   Egen forurensningsbelastning
1.2    Tiltak mot helseproblemer
1.3    Moderne boliger
1.4    Forurensing
1.5    Elektromagnetisk forurensning
1.6    Helseutvikling
1.7    Uopplagthet og hverdagsplager
1.8    Anerkjente og mulige miljøfarer
1.9    Vedtatte faregrenser
1.10  Økonomi og miljøfokusering
1.11  Legemiddelindustrien
1.12  Forskning og troverdighet
1.13  Miljø og markedsmekanismer
1.14  Kost og kosttilskudd
1.15  Kjøp av bolig

2 Helsefarer i innemiljøet

2.1    Radioaktiv stråling
2.2    Radongass og radondøtre
2.3    Støy og infralyd
2.4    Lavfrekvente elektriske felt
2.5    Lavfrekvente magnetiske felt
2.6    Statiske magnetiske felt
2.7    Statiske elektriske felt
2.8    Ionebalansen i luften
2.9    Luftfuktighet og boligens tetthet
2.10  Temperatur
2.11  Lyskvalitet
2.12  Drikkevann
2.13  Forurensningsnivå
2.14  Bygningsmaterialer
2.15  Formaldehyd og avgasser
2.16  Støv og partikler
2.17  Fuktighet og mikroorganismer
2.18  Radio- og mikrobølger
2.19  Vannårer og jordstråling
2.20  Husholdningskjemikalier
2.21  Teknisk utstyr

3 Beskyttelsestiltak

4 Osonbehandling

5 Ordliste

Litteraturhenvisninger

 

 Hjem Neste