Formaldehyd og andre avgasser i vårt innemiljø
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Formaldehyd og andre avgasser i vårt innemiljø

Avgassing


Innemiljø

Hver dag konsumerer du 1 kg mat, 2 kg vann og 15 kg luft. En nyere bolig inneholder minst 100-300 avgasser fra kunstmaterialer. Kunnskaper om langtidsvirkningene av lave doser av disse stoffene er liten. Og kunnskap om virkningene av disse stoffene i kombinasjon er så godt som ikke eksisterende. Vårt innemiljø er vesentlig værre en utendørs forurensning.

Akutte og langsiktige virkninger
Allergier

Avgasser kan gi akutte reaksjoner eller skader på lang sikt. Akutte reaksjoner oppdages raskt, i hvert fall hvis de rammer mange. Påvisning av langtidsvirkninger uten akutte reaksjoner er komplisert. Forskerne fokuserer mest på kreft og organskader. Diffuse allergier blir ofte ikke tatt alvorlig. Allergikere får liten hjelp til å kartlegge hva de ikke tåler. Dette gjelder spesielt avgasser som kan opptre i meget lave nivåer.

Grenseverdier

Det som finnes av grenseverdier er av liten interesse. Kostnadene ved å analysere hvilke gasser som er tilstede i hvilke mengder gjør også dette lite aktuelt i boliger. En må også kunne identifisere hver enkelt avgasskilde for å kunne vurdere fornuftige mottiltak. I stedet for målinger bør en velge trygge bygningsmaterialer for å unngå helseproblemer. Ventiler er uansett gunstig for et godt innemiljø.

Lukt på møbler

Innredning og møbler kan bidra vesentlig med avgassing og støv. Nye møbler er ofte fylt med avgassende materialer og trukket med syntetisk stoff. Eldre og brukte møbler er vesentlig bedre. Bruk luktesansen ved alt kjøp av innredning, skap, hyller, møbler og tekstiler. Unngå også møbler med mugglukt, f.eks., etter lagring i fuktige kjellere.

Luktprøve

Det beste er å oppbevare materialprøver på et tett glass et døgn for å kjenne om det oppstår lukt. Glasset bør stå på det varmeste stedet i boligen. Det er lettest å kjenne lukt hvis en åpner glasset i frisk luft.

I påfølgende tabell finner du en oversikt over noen av de viktigste avgassene.

 

Kjemisk stoff Kilder Sannsynlige skadevirkninger
Akryl (div. stoffer) Vannmaling, sparkel, syntetisk glass, plast, matembalasje, klær Kreft, hud- og øyeirritasjoner, nervesystem, uopplagthet
Alkylfenoletoxylater som danner nonylfenol Vannmaling, brekkfarger Kreft, hormonforstyrrelser, østrogenvirkning
Arsin Soppdrepende middel i plast, tekstiler Hodepine, nervesystem, blod, mage, krybbedødmistenkt
Aminer (div. stoffer) Polyuretanskum, epoksylim, farger, gulvsparkel, betong Slimhinneirritasjon, astma, hodepine, kvalme, syn
Benzen Vinylbelegg, PVC, PVA-lim, polyuretanskum, silikon Leukemi, kreft, fosterskader, nerver, øyne, fordøyelse, hjerte
Brommerte flammehemmere (div) Kretskort i elektronisk utstyr, plast generelt, tekstiler, isolasjon Tyroksin, leverskade, nerveskader, kreft, immunforsvar
Dekan, dodekan Vinylbelegg, PVC, PVA-lim, nålefilt, syntetisk gummi Slimhinneirritasjoner, øyne, kreft
Dikloretan Syntetisk harpiks, malingfjerner, syntetisk gummi Slimhinneirritasjon, kvalme, hodepine, nyre, lever, kreft
Fosfin, stibin Flammehemmende midler i plast, skumplast, tekstiler Nervesystem, depresjon, lungeskader, hodepine
Ftalater (div. stoffer) Plast mykgjøres med ftalater, vinylbelegg, plastlakk, lim, tepper, rør Østrogenvirkning, allergi, nerveskader, nyre, overvekt, diabetes
Isocyanater (div.) Polyuretanskum, lakk, lim Astma, luftveisplager, kreft
Octanol Plast/lim mot fuktig betong Hud- og slimhinneirritasjon
Ortoaminoacetofenon Kasinholdig flytsparkel mot mur Kraftig luftveisirritasjon, øyne, hud
Pentaklorfenol (PCP) Impregneringsmidler, soppgift, lim, lakk Hodepine, kvalme, lever, nyre, nerve, slimhinner
Perfluororerte stoffer (PFC, PFOS, PFOA) Impregnerte tekstiler, møbler, tepper, gulvpolish, maling, teflon, vaskemidler Mulig kreft, fosterskader, lever, tyroksin
Styren Glassfiber, polyesterlakk, sparkler Kreft, mutagent, hodepine, kvalme
Toluen Maling, lakk, lim, nålefilt, malingfjernere Hjerneskade, nervesystem, hodepine, kvalme, lungekreft
Trikloretan Lakk, løsemidler, avfettingsmidler Nervesystem, lever, nyre, hodepine, tretthet
Vinylacetat Vannbasert maling Kreft, hud- og øyeirritasjon
Vinylklorid Vinylbelegg, vinyltapet, PVC plast, maling Kreft, hudskader, skjelett, nervesystem
Xylen Maling, isocyanatlakk, EVA-lim, rensemidler, tusj Slimhinneirriterende, hodepine, kvalme, anoreksia, lymfom

Inneklimagasser. Tabellen viser et lite utvalg av gasser og giftstoffer som stammer fra
kunststoffer brukt som bygningsmaterialer. Aerosoler, støv og fiber kan også tas opp via
lungene.
  

Formaldehyd

Formaldehydgass er en av de faktorer som kan gjøre et hus ubeboelig alene. Gassen stammer fra sponplater, maling, limtre, finerplater, isolasjonsskum, og formaldehydlim. I tillegg kan tobakksrøyking, skumplast, tekstiler, kosmetikk, emballasje, papir, rustbeskyttere, desinfeksjonsmidler, og vaskemidler bidra med formaldehyd. I kosmetikk brukes et stort antall kjemikalier om avspalter formaldehyd, såkalte formaldehyddonorer.

Sponplater
Bokhylle av sponplater

Eldre sponplater kan gi formaldehydproblemer i over 25 år. Det har vært avisoppslag om at en bokhylle alene ga formaldehydnivåer i en bolig over faregrensen for arbeidsmiljøet. Avgassingen øker med temperatur og luftfuktighet.

Helsefarer ved formaldehyd

Formaldehyd gir sviende øyne, tretthet, hodepine, brennende nese og hals, lungesykdommer, allergi, astma, kvalme, hjertebank, svimmelhet, og trolig kreft. Gassen har en søtlig, stikkende lukt. Øynene reagerer ofte før det er mulig å kjenne lukt. Det finnes enkelte metoder til å redusere formaldehydavgassing.

Gulvsparkel

Unngå bruk av alle typer flytende gulvsparkel for å jevne ut betong. Sammen med fuktighet kan dette gi aminavgassing som gjør boligen nærmest ubeboelig. Hovedmistenkt er ortoaminoacetofenon som har en rå lukt og virker blekende. Kasein er tilsatt som mykgjørende middel i sparkelen. Sammen med sement har dette gitt problemer med amoniakkavgassing. Vær generelt forsiktig med tilsetningsstoffer i mur og betong.

Senger og sengetøy

Valg av naturmaterialer er spesielt viktig for sengeutstyr. Syntetiske dyner, skumplastmadrasser og sengetøy kan for eksempel avgi illeluktende avgasser i årevis. Dette gjelder også produkter som markedsføres som 100% naturmaterialer. Avgasser fra madrasser, puter og dyner pustes inn i større grad enn fra andre kilder.

Krybbedød

Skumplastmadrasser utsatt for fuktighet er en av flere teorier om årsaken til krybbedød. Mikroorganismer gir giftige trihydride gasser som arsin, fosfin og stibin, fra kjemikaliene. Også meget giftig toluendiamin (TDA) avgis. Antall krybbedødtilfeller ble redusert med 60% etter at man sluttet med maveleie. Herved puster ikke barn inn luft direkte fra madrassen.

Madrasser

Det er vanskelig å finne gode madrassmaterialer. Skumplast gir avgassing. Mange springfjærmadrasser gir betydelig avvik i jordmagnetfeltet. Og vannsenger gir problemer med elektromagnetiske felt og mye husstøvmidd. Alternative materialer er presset bomull, naturlateks, og ull, men også kokosfiber, opprevet avispapir, treull, eller halm kan forsøkes. Japanske futonmadrasser lages av presset bomull.

Naturmaterialer

Vær også kritisk til naturmaterialer. Disse er og behandlet med kjemikalier for å gi strykefrihet, redusert brennbarhet, mindre soppvekst, kunstig slitasje, mykhet, farge, m.m. Butikker som selger sengetøy har ofte tydelig kjemikalielukt. Lewis bruker farlige tekstilkjemikalier som argument for ikke å kjøpe piratbukser. Kjemikaliene som gir kunstig slitasje hevdes å være helsefarlige. Fargestoffer i bl.a. mørkt undertøy kan være kreftfremkallende.

Klær og tekstiler

En bolig inneholder tekstiler som tekstiltapeter, gardiner, møbler, duker, klær og skotøy. Hvis det lukter kjemikalier fra klærne, skoene eller materialene i klesskapet, bør dette ikke stå i oppholdsrom. Strykefrie klær inkludert barneklær er vanligvis innsatt med formaldehyd. Impregnerte klær er uheldig. Nanomaterialer medfører også usikkerhet.

Plastfri bolig

Mykgjørere

Bromerte flammehemmere

En bolig uten plast gir trivsel, og skader i hvert fall ikke. Merk hvordan også småting som f.eks. bæreposer, leketøy, pyntegjenstander, emballasje, og matlagingsutstyr lukter. Spesielt bør en være forsiktig med myk plast som avgasser ftalater. Ftalater mistenkes for å gi østrogenlignende effekter. Plast i elektriske og elektroniske produkter kan avgi skadelige bromerte flammehemmere. I tillegg til et dårlig innemiljø medvirker bromerte flammehemmere til alvorlig utendørs forurensning som akkumumleres i næringskjedene.

Husholdningskjemikalier og innemiljø

Unngå husholdningskjemikalier som lukter. Merk hvordan skap med vaske-midler, malingrester, kosmetikk, etc., avgasser. Refillposer til vaskemidler er spesielt ille. Oppbevar vaskepulver i tett boks. Miljøvennlig produktvalg bedrer vanligvis inneluften. Se kapittel "2.20 Husholdningskjemikalier"

Litteratur:

Ashford, AN. & Miller,CS. 1991 "Chemical exposures-low levels and high stakes",
  Van  Nostrand, N.Y.
Curwell & March. 1986 "Hazardous building materials", London
Rengholt,U. "Førureningar och emisjonsførhållende i innemiljøen",
  Inneklimainstituttet, Sverige
Plunket,ER. 1987 "Handbook of toxicology", Chemical Publishing, London
Irwing Sax,N. 1988 "Hazardous chemical desk reference", Van Nostrand
  Reinhold, N.Y.
Berge,B. 1988 "De siste syke hus", Universitetsforlaget, Oslo
Mansfield, P. & Monoe,J. 1987 "Chemical children, how to protect your family from
  harmfull polutants", Century, London
Norsk Byggtjeneste. 1987 "Etter 'Indoor Air 87'", HTI 4, Oslo
Kraus,W. 1986 "Miljøhus", Eiksten forlag, 4532 Øyslebø
Planverket. 1987 "Sunda och sjuka hus", Rapport 77, Stockholm
Martlev,G. 1991 "The green home handbook", Fontana, London
Naturvardverket. 1995 "Fargkjemikalier- Kartlegging og riskbedømming", Stockholm

Adresser:

Norsk Institutt for luftforskning, Postboks 100, 2027 Kjeller. 63 89 80 00
Nordisk Tekstil, Rugårdsvei 103-115, DK-5100 Odense, Danmark (Giftfritt
  sengetøy)

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 

Ukesleie av ferieleilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc

Uopplagt hjemme - frisk borte?