Bygningsmaterialer og sunde miljøboliger
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Bygningsmaterialer og sunne miljøboliger

Giftige materialer

Hvis du prøver å kaste et moderne hus, blir det klassifisert som spesialavfall. Det som er for giftig til å kastes på en avfallsplass, regnes som godt nok som menneskebolig. Resultatet ser en i form av nye sykdommer, redusert folkehelse, og økt mistrivsel.

Miljøboliger

 

Miljøhus
Mange ønsker seg miljøhus med kun naturlige bygningsmaterialer, men opplever at det i praksis må gjøres mange kompromisser.

Kunststoffer
Avgassing og støv

Titusener av kunststoffer og kjemikalier er i ferd med å overta for tradisjonelle byggematerialer. Kunststoffene avgir giftige gasser og støv til inneluften. En tysk undersøkelse antyder for eksempel at en bør vente 60 dager fra oppussing til en flytter inn. (Herbarth,2010) Mange vannbaserte malinger lukter fremdeles 10 år etter påføring.

Forurensning
Holdbarhet

Industrien som tilvirker stoffene forurenser, og produktene selv utgjør et framtidig avfallsproblem. Det viser seg også at holdbarheten til kunstmaterialene ofte er dårligere enn fornuftige naturmaterialer. Merk at ikke alle naturmaterialer er ufarlige.

Utskiftning av materialer

For eksisterende hus bør kunststoffene byttes ut i takt med naturlig vedlikehold. Ved helseproblemer og svært uheldig materialvalg som sponplater pålimt glassfiberstrie med formaldehydlim og malt med Vannbasert maling, kan umiddelbar utbytting være fornuftig. Flere barn og voksne med omfattende helseproblemer er blitt friske på denne måten.

Nye hus

Nye hus bør planlegges bygd uten farlige kunststoffer og kjemikalier. Dette vil forebygge innemiljørelaterte sykdommer samt gi høy boligverdi i framtiden. Nedenfor er en oversikt over noen byggematerialer du bør unngå.

 

Materiale Sannsynlige skadevirkninger Alternativer
Sponplater, også lavtavgassende typer Luftveisplager, øyeirritasjoner, hodepine, eksem, allergi, kreft Ubehandlet tre, trefiberplater, gipsplater, glass
Vannbasert maling og sparkel Avgasser i lang tid, hodepine, svimmelhet, uopplagthet Naturmaling, ubehandlet tre
Vinylgulv (mykgjort PVC) PVC, 60 avgasser, kreft, fosterskader, luftveisplager, elektrostatisk, m.m. Linoleum, tre, naturkork, keramiske fliser
Flytsparkel til gulv Aminavgassing, luftveisplager spesielt stemmebånd, uopplagthet Heltregulv uten lakk
Syntetiske tepper og nålefilt Avgasser, statisk elektrisitet, midd, støv , mikroorganismer, nanopartikler Heltre, kork, linoleum, løse naturfibertepper
Vinyltapet og folie (mykgjort PVC) 60 avgasser, kreft, fosterskader, luftveisplager, hormonhermere, m.m. Papirtapet, ubehandlet tre, steinfliser, speilfliser
Våtromsplater og våtromstapet Mye avgasser, kreft, hormonhermere, hodepine, luftveisirritasjoner Steinfliser, treverk med dusjkabinett
Ekspansjonsskum Isocyanatgass, astma, hodepine Cellulosefiber, jutestrie
Fugemasser (noen typer) Kreftfremkallende klorparafiner Linoljekitt, andre typer fugemasser
Formaldehydlim og kunststofflim Avgasser, luftveisplager, såre øyne, allergi, kreft Spiker, skruer, kaseinlim hvis tørt, soyalim, naturharpikslim
Epoxy, to-komponent lim Hormonhermende, nerveskadene og vektøkende bisphenol A m.m. Voks, oljer, oljemaling, andre belegg og lim avhengig av bruksområde
Soppimpregnering Kreft, nervesystem, lever, nyre Lys, luft, borsalt, harpiks
Armeringsjern, jernbjelker Forstyrret magnetfelt Lettklinkerbetong (Leca)
Metalltak Forstyrrer jordelektrisk felt Torvtak, takstein
Glassfiberstrie Avgasser, styren, hodepine Jutestrie
Plastrør Avgasser, hormonhermere Metallrør
Myk plast Avgasser, ftalater, sopp, kreft, lever- og nerveskader, allergi Naturmaterialer
Limt parkett, finer, limtre Formaldehyd, øye og luftveisplager Heltre
Laminatgulv Formaldehyd, øye og luftveisplager Heltre
Plast generelt Avgasser, elektrostatisk Naturmaterialer
Mineralull Lungekreft, hudirritasjoner, kløe, m.m. Cellulosefiber, oppmalte aviser, sagflis, hamp
Halm Fare for muggsoppvekst ved fukt Som nevnt over
Plast diffusjonssperre Avgassing, soppvekst, tetthet Papp, aluminiumsfolie
Eternitt, asbest Kreftfremkallende støv Tre, teglstein, torvtak
Trykkimpregnert tre Tungmetaller, arsen, branngasser Sibirsk lerk, malmfuru

Uheldige bygningsmaterialer. Listen over skadevirkninger kunne for mange av produktene vært lengre.

 

Andre byggematerialer

I Bjørn Berges bøker "De siste syke hus" og "Bygningsmaterialenes økologi" gis en omfattende vurdering av byggematerialer. Denne anbefales. Utviklingen på området går raskt både når det gjelder nye materialer og påviste skadevirkninger.

Nye kjemikalier

Nye kjemikalier som markedsføres som miljøvennlige, behøver ikke være bedre enn gamle kjemikalier. Et eksempel er vannbasert lateksmaling. Denne ble lansert på grunn av løsemiddelskader med oljemaling. Vannbasert maling avgasser vesentlig langsommere, dvs., det er du som beboer istedenfor maleren som får belastningen. Gassene er riktignok noe forskjellig, men du sliter med dem i årevis.

Plastbasert maling

Det regnes som sikkert at vannbasert lateksmaling gir plager med hodepine og uopplagthet. Malingen består av plaststoffer som akryl, PVC, polyvinylacrylat, etc., oppløst i vann. Kjemikalier tilsettes som pigmenter, bakteriedrepere, mykgjørere, flammehemmere, stabilisatorer, tensider, m.m. Totalt utnyttes flere tusen kjemikalier i lateksmalinger. Sliping av maling og sparkel gir mikroplast som er farlig for både mennesker og naturen.

Oljemaling

Tradisjonell oljemaling er trolig mindre farlig. Ikke tro malingselgere som nesten alltid hevder å nå ha en ny type ufarlig vannmaling. Flere store undersøkelser viser at malere har økt krefthyppighet, spesielt i lunger og blære. (Steenland,1999). De har også overhyppighet av testikkelkreft (Faroy-Menciere,2002). Hormonhermende mykgjører i maling har vært nevnt som en mulig årsak. Humør og adferd ser ut til å påvirkes. (Nasterlack,1999)

Sponplater

Unngå enhver bruk av sponplater, også såkalte lavtavgassende. Dette gjelder også spon i plastbelagte takplater, panelplater, limt parkett, kjøkkeninnredning, skap, hyller og møbler. Ubehandlede flater gasser mest. Avgassingen er kraftig nok til å gi hodepine, luftveisirritasjoner, og tørre øyne. Generelt bør limte produkter unngås.

Dynamisk isolasjon

Enkelte anbefaler å bruke diffusjonsåpne vegger, f.eks. såkalt dynamisk isolering. Veggene lages av pustende materiale uten plast som diffusjonssperre. Luft trekkes inn gjennom veggene ved hjelp av undertrykk i boligen. Vanligvis brukes resirkulert avispapir eller celluloseisolasjon impregnert med borsalt. Denne fungerer som en varmeveksler. Ullpapp med et kautsjukbelegg på de ene siden kan brukes som diffusjonsbrems.

Pustende yttervegger

Undertrykk kan være vanskelig å opprettholde i praksis. Et alternativ er dampbrems inne og pustende yttervegger. Herved slippes fuktighet ut. Bruk f.eks. ubehandlede huntonittplater, utlekting med god lufting, og ytterkledning. Leverandørene av celluloseisolasjon gir praktisk veiledning. Nye byggeforskrifter forbyr langt på vei helsemessig gunstige løsninger i nybygg. Kjøp av et gammelt trehus for oppusing er enkleste vei rundt problemet.

Ekspansjonsskum ogfugemasser

Unngå polyuretanplast f.eks. som ekspansjonsskum rundt dører og vinduer. Dette avgasser astmafarlige isocyanater. Tidligere friske mennesker har blitt astmatiske etter kun å ha skiftet vinduer. Plagene opphører utenfor boligen. Dytt jutestriesekker eller bomullsstoffer rundt vinduene istedenfor å bruke ekspansjonsskum og mineralullsstrimler. Polyuretan og vinyl (PVC) er de mest uheldige plasttypene. Unngå fugemamsser med Bisfenol A og klorparafiner.

Gulvmaterialer

Gulvmaterialene er viktige pga. statisk oppladning, støv, og avgassing. Unngå vinylbelegg, tepper og plastlakk. Lutet eller oljet heltre, naturkork behandlet med bivoks, steinfliser, og linoleum er gode materialer. Unngå flytende gulvsparkel. Legg ikke varmekabler på grunn av kraftige lavfrekvente magnetiske felt som kan innvirke flere etasjer oppover. Vannbåren varme er bra så lenge rørene ikke lekker eller suser pga. for høy vannhastighet

Tepper

Vegg til vegg tepper og syntetiske tepper bør fjernes generelt. Nålefilt og heldekktepper med skummet plast under er spesielt ugunstig. Også løse naturfibertepper bør fjernes i hjem hvor det er astma, allergi eller luftveisplager.

Veggmaterialer

Fornuftige veggmaterialer er stående trepanel, trefiberplater som huntonitt, gips, fliser, papirtapet, speil, kork og naturmaling. Unngå finer, tekstiltapet, vinyltapet, glassfiberstrie, og vannmaling. Liggende trepanel samler unødvendig mye støv.

Våtrom og membraner

Membran i våtrom er kraftig avgassende. Sveiset membran gir mindre avgasser enn smøremembran. Tross avgasser, bør membran vurderes bruket i gulv og dusjområde. Fuktskader og mugg gir større problemer en avgassene. Våtrom skal ha avsug eller luftepipe over tak som begrenser avgassingen til oppholdsrommene. Det finnes enkelte naturhapiksalternativer til membran.

Takmaterialer

Det beste takmaterialet er torv. Dette gir god isolasjon, demper støy, regulerer varmen, og renser luften. Et beskjedent antall torvtak ville redusere luftforurensningen i storbyene betydelig. Takstein er det nest beste materialet. Unngå metall.

Naturmaling

Naturmaling er den klart beste malingtypen. Tyske Livos selges i Norge. Leinos og Auro er andre merker. Deres oljemalinger uten appelsinskallolje anbefales. Luft godt under og etter malingen. Livos, Leinos, og Auro har stort sett også sunne gulvoljer, lim, sparkel, voks, kitt, etc.

Fargeutvalg

Utvalget i giftfrie farger er begrenset, men naturmaling kan til nøds brekkes med vanlige farger. Metallsaltene som utgjør fargestoffene er ofte giftige, men avgasser ikke til innemiljøet. Løsemidlene og tensidene i brekkfargene er farlige. Kun noen fargehandlere brekker naturmaling med vanlige farger.

Vannbasert beis

Vannbasert beis ute bør unngås pga. fukt og soppvekst under det tette beislaget. Oljebeis gir ikke slik problemer. Bruk ikke impregnerte materialer som avgir gift ved avgassing og utvasking. Sibersk lerk holder bedre enn trykkimpregnerte materialer. Som kledning behøver sibirsk lerk ikke maling e.l.

Tresorter

I sove- og oppholdsrom for allergikere kan gran være bedre enn furu pga. svakere avgassing. Eik i gulv og utematerialer er et kostbart, men miljømessig godt alternativ. Hardved generelt og bjørk er gunstige tresorter.

Gamle helsefarer

I eldre hus kan det være polyklorerte bifenyler (PCB) som har vært forbudt siden 1980. Dette skader immunforsvaret, nervesystemet, forplantningsevnen og kan gi leverkreft. PCB kan finnes i elektrisk utstyr, isolerglassvinduer, fugemasser, maling og i betong fra mørteltilsetninger. Gammel isolasjon kan innholde asbest. Tjære og kreosot innholder helsefarlige PAH-stoffer. Slikt bør skiftes ut og behandles som spesialavfall.

Nye miljøhus

Ved bygging av nye hus anbefales primært laftetømmer. Boligen kan plasseres på peler uten kjeller. Taket bør dekkes med torv. Innendørs anbefales mest mulig tre. På våtrom brukes steinfliser limt med naturharpikslim. Til eventuell isolering brukes cellulosefiber. Behovet for kjeller bør vurderes kritisk pga. mulige fuktproblemer.

Stampet jord

Stampet jord i veggene eller et jordlag bak brystningspanel stabiliserer temperatur og luftfuktighet. Det skjermer også noe for de radio- og mikrobølgefrekvensene som absorberes i menneskekroppen. Tiltaket er aktuelt ved nærliggende mobiltelefonmaster. En sveitsisk undersøkelse påviser søvnproblemer, hodepine, og muskelsmerter i en avstand av 2 km fra slike.

Adresselisten inneholder aktuelle byggevareleverandører.

Adresser:

Gaia Lista, Jøllesø, 4560 Vanse. 38 39 77 10 (Arkitekter miljøhus)
LIVOS Norge AS, Sjøvn. 6 E, 5114 Tertnes. 93 08 20 45.
  (Livos naturmaling, lim, lakk, beis, m.m.)
Hans Ekjord, St. Olavsgt 3, Oslo. 22 20 14 09 (Rimelig giftfri maling, giftfritt lim, etc.)
Forbo a.s, Leangbukta 40, 1370 Asker. 66 90 24 50 (Linoleum uten syntetisk strie)
Norsk Celluloseisolasjon a.s, Øyane 13, 6770 Nordfjordeid. 57 86 11 33 (Isofiber celluloseisolasjon)
Hallingmøbler a.s, 3570 Ål. 32 08 19 88 (Heltre kjøkken)
Nittedal Torvindustri a.s, 1482 Nittedal. 62 95 58 20 (Barkbaserte lette torvtak)
Vital Vekst AS, Kveldeveien 274, 3282 Kvelde. 473 01 018 (Grønne tak)
Langklopp og Halgunseth Bygg a.s, 7391 Berkårk. 72 40 22 00 (Laftetømmer boliger.)
Norske Fjellhus, 3620 Flesberg. 32 76 01 64. (Laftetømmer boliger)
BioOffice AS, Tjuvholmen Allé 3, 0252 Oslo. 22 70 00 01. (Biologiske kontor produkter.)
VelværeHUS, Sollivei 12, 1454 Fagerstrand. 94 21 96 90 (Arkitekt, byggebiolog)
Det Grønne Rom, 0356 Oslo. 918 27 147 (Hampisolasjon, leireprodukter, m.m.)
Greensleep, Kjellsåsvn 114, 0491 Oslo. 97 99 84 00. (Naturlatex madrasser.)

Litteratur:

Berge,B. 1988 "De siste syke hus", Universitetsforlaget, Oslo
Berge,B. 1992 "Bygningsmaterialenes økologi", Universitetesforlaget, Oslo
Kraus,W. 1986 "Miljøhus", Eiksten forlag, Øyslebø
Planverket. 1987. "Sunda och sjuka hus", Rapport 77, Stockholm
Aarvig,Ø. 1998 "Miljøhåndboka for hus",Bonytt Forlag, Oslo
Riis,T. 1993 "Alstma og allergi", Norsk Kulturforlag, Oslo
Norges Astma og Allergiforbund. "Sunne hus". 22-46 06 13
Gesunder Wohnen, Heilig-Geist-Strasse 54, D-8200 Rosenheim, Tyskland.
  (Tysk blad og senter for byggebiologi.)

Referanser:

Faroy-Menciere, B. 2002. "Relationships between occupational exposure and cancer of the testis",
  Ann Med Interne, Mar
Herbarth O, 2010. "Decreasing concentrations of volatile organic compounds (VOC) emitted
  following home renovations" Indoor Air. Apr
Nasterlack, M. "A multidisciplinary cross-sectional study on solvent-related health effects in
  painters compared with construction workers." Int Arch Occup Environ Health, Jul
Steenland, K. 1999. "Cohort mortality study of 57,000 painters and other union members: a 15
  year update.", Occup Environ Med, May

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 


Blir du friskere av
noen uker her?

Ukesleie av leilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc Testleilighet Gran CanariaUopplagt hjemme - frisk borte?