Plast og syntetiske materialer i moderne boliger
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Plast og syntetiske materialer i moderne boliger

Tette boliger
Nye materialer

Etter oljekrisene på 70-tallet begynte vi å bygge svært tette boliger. Samtidig overtok mange nye kunststoffer for naturmaterialene i bygningene. For eksempel økte mengden kunststoffer i en vanlig leilighet raskt til 2.5 tonn. (Rengholt,1987) Disse utskiller små mengder skadelige gasser til innemiljøet.

"Syke hus"
Redusert livskvalitet

Begrepet "syke hus" oppsto. Beboerne opplevde en serie helseproblemer som forsvant ved opphold utenfor boligen. I tillegg fikk mange langsomt og umerkelig redusert sin livskvalitet uten å forstå hvorfor. De siste årenes fokus på klimaendringer har gitt strengere byggeforskrifter og enda tettere boliger. Ventilasjonsanlegg skaper like mange problemer som de løser.

Innemiljø dreper

Det er langt flere som dør av astma og allergi enn i bilulykker. For bilulykker har man en nullvisjon. Allerede i en offentlig handlingsplan for et bedre inneklima fra 1992 ble dat antydet at 1100 personer dør årlig pga. dårlig innemiljø. Halvannen million hadde plager. Kostnadene for samfunnet ble den gang anslått til 16 milliarder årlig. (Aftenposten,26.3.92) Likevel har det blitt gjort lite nyttig med innemiljøproblemene. Nesten all fokus er på energisparing.

Referanser:

Rengholt, U. 1987 "Føroreningar och emisjonsførhållanden i innemiljøn", Inneklimainstituttet,
  Håndbokserien H3, Sverige.

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 

Ukesleie av ferieleilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc