Forurensning og miljøskadene som forårsakes
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2015
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Forurensning og miljøskader som forårsakes

Skader på naturen

Trafikk

Tiltak mot utendørs forurensning har redusert mange belastninger. Forurensningsskadene er likevel omfattende selv om mediefokuseringen går i bølger. Klimaendringer gir mer ekstremvær med alvorlige naturskader og endret nedbørsmønster for jordbruk. Kornavlinger skades av mer soppangrep. Skogen har omfattende skader og det er mer skogbrann. Regnvann bør ikke drikkes.

Forurensing ute

 

Forurensing
Rensetiltak har redusert slik industriforurensing i Norge vesentlig, men vårt kalde klima gjør at fjerntransporterte utslipp akkumuleres.

Biologisk mangfold

Bier og flått

Biologisk mangfold endres. Mest mediefokus får økningen av brunsnegler og flått samt reduksjonen av antall bier. Innsektsbårne sykdommer fra flått har blitt et tema. Faren for matproduksjonen ved at pollinerende innsekter forsvinner, er et annet.

Luft, lys, støy

Trivselen i en bolig avhenger av lavt støynivå, mye lys, ren uteluft, nærliggende grøntområder, m.m. Det er vanlig å forholde seg boligmessig til lokale forurensningsproblemer, spesielt store veier. Myndighetene legger nå opp til at vi bør bo tett i blokkbebyggelse i store byer for å spare energi. Om det gir god helse og bidrar til trivsel å bo trangt i de mest forurensede områdene, er et ikke-tema. Trafikk og fremmedgjøring gjør at mange velger bort storbyene som oppvekstmiljø for barn.

Akkumulering av miljøgifter i kalde strøk

Selv om Norge har lave utslipp av forurensende stoffer, er forurensningsnivået av enkelte stoffer høyt. Dette skyldes akkumuleringen av miljøgifter i kalde strøk. Kontinuerlig fordamper flyktige organiske stoffer for å komme ned igjen med nedbøren. I varme strøk er fordampningen høy, mens det tar lang tid før stoffene fordamper lengre nord. Resultatet er høye nivåer i land som Norge.

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 


Blir du friskere av
noen uker her?

Ukesleie av leilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc Testleilighet Gran Canaria