Elektromagnetisk forurensning og helse
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M.Lande 1989-2015
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Elektromagnetisk stråling og helse

Elektrisk og magnetisk miljø

Livet på jorden oppsto trolig i et miljø hvor kjemi, elektrisitet, magnetisme, og stråling innvirket. Endringer i det kjemiske miljøet rundt oss fokuseres kraftig. Fra et miljøsynspunkt bør en være like kritisk til menneskelig endring av det elektriske og magnetiske miljøet rundt oss.

Strømnettet

 

Høyspentledning
Høyspentledninger nær boligen er sammen med gamle lavspentledninger og småelektronikk inne sannsynligvis helsefarlig.

Høyspentledninger
Radar

Elektromagnetisk forurensning stammer fra trådløst internett, trådløse telefoner, mobiltelefoner, PCer, mobilmaster, radio- og TV sendere, radar, militære overvåkings- og kommunikasjonssystemer, elektriske apparater, høyspentledninger, lavspentledninger, transformatorer, biler, tog, fly, m.m. Økningen de siste tiårene har vært kraftig.

Sannsynlige skader

Vi er opplært til at slik stråling er ufarlig. Dessverre ser det ut til at vi må revurdere denne oppfatningen. Ingen andre miljøproblem har større økonomiske konsekvenser enn elektromagnetisk forurensning. Dette gjør det vanskelig å få aksept for konsekvensene for vår helse.

Elektrisk forurensning

Kunnskapen om elektrisk forurensning kan på den annen side også ses på som noe positivt. Trolig kan den forklare flere av de sykdommer som øker raskt i dagens samfunn. Det samme gjelder stressbelastninger og såkalte livsstilsproblemer. Her er muligens også årsaken til at Norge er mer sykdomsutsatt enn mer forurensede områder lenger syd i Europa.

Vår trådløse hverdag

Det mangler ikke på forskere som karakteriserer vår trådløse hverdag som historiens største helseeksperiment. Det vil ta tiår å finne ut hva dette betyr for folkehelsen.

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 

Ukesleie av ferieleilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc