Legemiddelindustrien og salg av medisin
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Legemiddelindustrien og salg av medisin

Legemiddelindustrien
Medisinsalg framfor fjerning av årsaken

Legemiddelindustrien er verdens største og mest lønnsomme bransje. Inntektene er avhengig av at folk er syke. Legemiddelindustrien har således ingen interesse av å finne årsak til sykdom. Mest lønnsomt er legemidler som ikke kurerer sykdom, men holder pasienten symptomfri mot daglig bruk av medisin. I tillegg er det lønnsomt å definere risikofaktorer for friske mennesker slik at de må ta forebyggende medisin.

Forskningen styres av legemiddelinteresser

 

Forskingen på helse er nesten uten unntak styrt av legemiddelindustriens økonomiske interesser. Norge ser ut til å ha verdens høyeste hyppighet av moderne helseproblemer som astma, allergi, diabetes, beinskjørhet, kronisk tarmbetennelse og vinterdepresjoner. Det gjøres minimalt for å finne ut hvorfor. I stedet forskes det intenst på utvikling av legemidler mot sykdommene.

Kosthold og innemiljø

 

Helsetiltak som kostholdsveiledning og innemiljøundersøkelser kan gjøre folk friske. Det er påfallende hvor liten plass slike tiltak har hos leger. Mye styres av at friske mennesker ikke er lønnsomt for legemiddelbransjen. Allerede i 1997 brukte legemiddelbransjen kr 50.000 pr lege for å markedsføre medisinløsninger mot sykdom. (Dagens Næringsliv,31.1.97) Legemiddelsalget økte lenge med ca. 12% årlig, men har nå flatet ut på i gjennomsnitt kr 3800 pr. innbygger. I Norge brukes det mye penger mot diffuse plager og relativt lite på de nye og dyre kreftbehandlingene.

Motekspertise
Fritt helsevalg

Nyhetsbrevet "What doctors don't tell you" gir en nyttig motvekt til legenes og farmasøytenes informasjon. Tidsskriftet holder et høyt faglig nivå. I det norske tidsskriftet "Helsemagasinet - Vitenskap og Fornuft" finner en også mye godt dokumentert motekspertise. Organisasjonen "Fritt helsevalg" arbeider for at du som forbruker ut fra korrekt informasjon selv skal kunne velge sunn mat, kostholdstilskudd, behandlingsformer, etc.

Adresser:

"What doctors don't tell you", WDDTY, Esco Business Services, Trinity House,
  Sculpins Lane, Wethersfield, Braintree, Essex CM7 4AY, England.
"Helsemagasinet - Vitenskap og Fornuft", Bjerkelundsvg. 8 b, 1358 Jar. 40 16 12 90.
"Fritt Helsevalg", Postboks 7098, St. Olavs Plass, 0130 Oslo. 98 85 80 68.

 

 Tilbake Hjem Opp Neste 


Prøvebo et optimalt
miljø i ferien

Ukesleie av leilighet på Gran Canaria ved astma, allergi, reumatisme, etc Testleilighet Gran Canaria