Spørsmål velkommen
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M. Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

 

Spørsmål velkommen

Korte spørsmål om miljø, helse og utmåling av boliger og kontorer vil bli forsøkt besvart så langt kapasiteten rekker. Send spørsmålene til m@lande.co. Vennligst bruk litt tid for å sjekke om svaret allerede finnes i det utlagte materialet. For noen typer spørsmål kan det være fornuftig å oppgi telefonnummer i tillegg.

 

Kommentarer

Send gjerne også kommentarer til innhold eller tekniske løsninger. Bruk vanlig mail til m@lande.co .

 

 Tilbake Hjem