Elektrostatisk oppladning og hudproblemer
Radon    Muggsopp   Bygningsmaterialer   Avgassing    Høyspentledninger    Drikkevann    Støv   Støy    Lys   Mer

Syk av Huset? ©M.Lande 1989-2013
Priser på utmåling av din bolig eller ditt kontor.
Ukesleie av testleilighet på Kanariøyene.

Elektrostatisk oppladning og hudproblemer

Elektrostatisk oppladning
Støt

Elektrostatisk oppladning oppstår når to forskjellige materialer gnis mot hverandre. Å gå over plastbelegg, syntetiske tepper, lakk og andre ikke-ledende materialer kan gi betydelig statisk elektrisk oppladning. Den elektriske spenningen mellom deg og omgivelser kan bli stor nok til å gi deg støt ved berøring. Støt oppstår ved 2500-4000 Volt.

Syntetiske tepper
Naturmaterialer

Av et vinylbelegg kan du få en ladning på 4000 Volt. Et syntetisk teppe kan gi 8000 Volt. Dette avhenger av materialet i skosålene. Overalt hvor mennesker, materialer, eller luft er i bevegelse vil statisk elektrisitet oppstå i større eller mindre grad. De fleste naturmaterialer leder strøm så godt at fenomenet ikke er noe problem ved luftfuktighet på over 40%. Ubehandlede steinfliser er det materiale som gir minst fare for oppladning.

Hud og øyeirritasjon
Tretthet

Elektrostatisk oppladning kan gi hudproblemer og eksem. Feltet er kraftigst ved endepunktene av kroppen. Fingre, albue, knær og hodebunn er derfor mest utsatt. Luften vil virke tørr. Øynene og slimhinnene irriteres. Kraftige elektrostatiske felt kan medføre tretthet, hodepine, nerveproblemer, stress generelt, og økte allergiske reaksjoner.

Støv

Forurensningsbelastningen fra støv øker i statiske elektriske felt. Oppladede personer tiltrekker seg ladde partikler i luften. Ikke-ladet støv vil også polariseres og tiltrekkes. De fleste husker hvordan det elektrostatiske feltet foran gamle TV trakk til seg støv. Dette er en mulig årsak til økte allergiplager.

Kontaktlinser

Kombinasjonen av støv og elektrostatisk oppladning gir ofte problemer ved bruk av kontaktlinser. Enkelte får hudproblemer. Gamle dataskjermer ga ofte slike plager. Skjerming av slike felt kan fjerne hudproblemer. (Skulberg,2001). Gamle dataskjermer og TV'er skaper statiske elektriske felt på 30 000 Volt. Utladning av slike felt via ørepropper ga smell som kan gi varig døvhet.

Allergi hos barn

Egne erfaringer med miljøsjekking av boliger antyder en sammenheng mellom allergi hos barn og gulv som gir statisk oppladning. Barn som leker blir vesentlig mer oppladet enn voksne. Det er akseptert at huden da trekker til seg støv, men trolig gjelder dette også luftveiene.

Triboelektrisk rekke
Materialvalg

Materialer ordnes i en såkalt triboelektrisk rekke etter sin oppladningsevne. Statisk elektrisitet oppstår ved friksjon mellom materialer langt fra hverandre i rekken. Ved valg av materialer i boligen og klær bør en unngå slike sammensetninger. For eksempel er fleece, akryl og nylon meget uheldig. Høy luftfuktighet reduserer problemet.

Ledende materialer
Gulvmaterialer

Statisk oppladning i en bolig reduseres kraftig ved bruk av elektrisk ledende gulvbelegg, stoler, bord, senger, dørhåndtak, kraner, m.m. Unngå plast og andre helt isolerende materialer her. Gode gulvmaterialer er ulakkert tre, kork, linoleum og keramiske fliser. I dag er mange mer bekymret for å få hakk i gulvet enn allergiske barn.

Syntetiske klær
Blandingsmaterialer

Klær av syntetiske, ikke-ledende stoffer som fleece, akryl og polyester øker sjansen for statiske oppladningen. Disse får en kraftig negativ ladning ved friksjon mot hud, menneskehår, nylon og ull. Selv 10% innblanding av syntetiske materialer, f.eks. i sokker, kan gi høy oppladning.

Naturmaterialer

Voksne og spesielt barn anbefales generelt å bruke kun 100% naturmaterialer som bomull, ull, lin, og natursilke. Viskose er akseptabelt. Sokker av bomull er bedre enn ull på vinylgulv.

Jordens elektriske felt

Jordoverflaten er negativt ladet i forhold til atmosfæren. Vi lever i et naturlig elektrisk felt på 100-150 volt pr. meter. Dette feltet er kraftigst kl 11 og 19 som er de tidspunktene vår yteevne er høyest.

Styrkevariasjoner
Elmsild

Også fullmåne, sommeren og juletider preges av høye jordelektriske felt. Jordens elektriske felt er størst på høyder og fjell. Elmsild fenomenet i skips mastetopp er en utladning av det jordelektriske feltet.

Bygningers innvirkning

Kunstige elektrostatiske felt kan bli langt sterkere enn det jordelektriske feltet. Etter opphold i bygninger med kraftig elektrostatisk felt vil det ofte føles behagelig ute i friskluft.

Materialer

Moderne bygninger ødelegger det jordelektriske feltet, men kunnskapene om dette er begrenset. Trolig er både ledende metallmaterialer og elektrostatisk oppladbare plastmaterialer uheldig.

Ionevandring i kroppen

Både det jordelektriske feltet og kunstige elektrostatiske felt gir ionevandring i kroppen. Kjemien i hjernen og de andre kroppsdelene vil endres. Det jordelektriske feltet hevdes å stimulere og gi harmoni. Behandlingen av syke utendørs har gitt gode resultater.

Hormoner

Hos værsyke personer registreres endringer i hormoner som serotonin, adrenalin, noradrenalin, histamin, tyroksin, og kreatinin. (Kohenlechner,1984) Endringer i det jordelektriske feltet og ionebalansen antas å være årsaken.

Stress og hudmotstand

Hudens elektriske motstand øker umiddelbart ved irritasjon og stress generelt. Dette begrenser kroppens evne til å lade ut eventuell oppladning. Avslapning med langsom pusting i et kvarter bedrer ledeevnen. Rolig pusting har også mange andre gunstige fysiologiske virkninger. Endringene i hudens elektriske motstand utnyttes i løgndetektorer.

Litteratur:

Berge,B. 1988 "De siste syke hus", Universitetsforlaget, Oslo
Byggforsk. "Statisk elektrisitet", Byggedetaljblad G 421.630, Oslo

Referanser

Kohenlechner,M. 1984 "Værsyk", Dreyer Oslo
Skulberg,KR. 2001. "Effects of electric field reduction in visual display units
  on skin symptoms." Scand J Work Environ Health, Apr

 

 Tilbake Hjem Opp Neste